ΤΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Μνμη τν γων Μαρτρων Κλαυδου, Διοδρου, Οὐΐκτωρος, Οϊκτωρνου, Παππου, Νικηφρου καΣεραπωνος.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ἱστμεν Στχους ς' καψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια τοΤριδου γ' κατν γων γ'.

χος δ'

ς γενναον ν Μρτυσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φθαλμος κκεντομενοι, καδακτλους κοπτμενοι, καπλευρς ξεμενοι, κακρεμμενοι, κατὰ ὀστσυντριβμενοι, καξφει τεμνμενοι, μεληδν κακεφαλν, τοδολου συντρψαντες, οκ ρνσασθε, τν Σωτρα τν λων, οξονοις, ἐπεθσατε λγως, Μεγαλομαρτυρες νδοξοι.

 

Σν Κλαυδίῳ τιμσωμεν, Νικηφρον τν νδοξον, τν σεπτν Διδωρον καΟὐΐκτωρα, Οϊκτωρνον Παππαν τε, κατν Σεραπωνα, τν πτριθμον χορν, τπανγιον θροισμα, τν λκληρον, ἐκκλησαν, τν δμον τν πσας, τν δαιμνων μυριδας, ξφει νδρεας συγκψαντα.

 

Οτπθος τὸ ἅγιον, τοΧριστομιμησμενοι, κατθείᾳ χριτι φυγαδεοντες, πθη ψυχς τε κασματος, οστλοι οἱ ἄσειστοι, οφωστρες τν πιστν, οτν δλιον κτεναντες, οπανεδιοι, τν ν ζλλιμνες, οτὰ ἄνω κατοικοντες παξως, μεγαλυνσθωσαν Μρτυρες.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τν σκηνν τν μλυντον, τν νεφλην τν μψυχον, τν ναν τν γιον, τοΘεοῦ ἡμν, τν διβατον γφυραν, τν στμνον, τν πγχρυσον, τν γαν κιβωτν, τν μετρσιον κλμακα, τερχωρον, τοΔεσπτου χωρον, τν Παρθνον, καΜητρα τοΚυρου, περιφανς μακαρσωμεν.

Σταυροθεοτοκον

Τν μνν καΠοιμνα σε, ἐπξλου ς βλεψεν, ἡ Ἀμνς τξασα, ἐπωδρετο, καμητρικς σοι φθγγετο· Υἱὲ ποθειντατε, πς ν ξλτοΣταυροῦ, ἀνηρτθης μακρθυμε; πς τς χερς σου, κατος πδας σου Λγε, προσηλθης, ὑπ' ἀνμων καταμα, τσν ξχεας Δσποτα;

 

πολυτκιον

χος δ' Ταχπροκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ή ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ομρτυρς σου Κριε, ἐν τῇ ἀθλσει ατν, στεφνους κομσαντο τς φθαρσας κ σοτοΘεοῦ ἡμν· σχντες γρ τν σχν σου τος τυρννους καθελον, ἔθραυσαν καδαιμνων τὰ ἀνσχυρα θρση, ατν τας κεσαις Χριστὲ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μν.

 

πλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Μεττν συνθη Στιχολογαν οΚαννες τν γων κατοΤριδου ες τν τξιν ατν.

 

Κανν τν γων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

Τν πτριθμον Μαρτρων τιμχριν.

Ποημα ωσφ.

 

δ α' χος δ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θαλσσης, τὸ Ἐρυθραον πλαγος, ἀβρχοις χνεσιν, ὁ παλαις πεζεσας σραλ, σταυροτποις Μωσως χερσί, τοῦ Ἀμαλκ τν δναμιν, ἐν τῇ ἐρμῳ ἐτροπσατο».

 

Τν δρμον, τν ερν τελσαντες, Ἅγιοι Μρτυρες, στεφηφοροντες θρντοΘεοῦ, μετδξης παρστασθε, φωτιστικας τοΠνεματος, κσμον κτσι καταυγζοντες.

 

θεα, τν θλητν πτριθμος, χορεα σμερον, μεγαλυνσθω, θεαις καλλονας, ἱερς ξαστρπτουσα, καὶ ἀσωμτοις τξεσιν, ἐν ορανος νν συγχορεουσα.

 

Νομμως τΜαρτυρου στδιον, διαδραμντες Σοφοί, καακισμν παντοων προσβολς, ἐνεγκντες, στερρτατα, τν κληρουχαν χαροντες, τν αωνζουσαν ελφατε.

Θεοτοκον

ν χρνῳ, ὁ ἔξω χρνων Κριος, ἐκ σοσαρκομενος, ττν βροτν διλυσεν γνή, πολυχρνια πτασματα· ν κτενς κτευε, τοοκτειρσαι τς ψυχς μν.

 

δ γ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Εφρανεται πσοί, ἡ Ἐκκλησα σου Χριστκρζουσα· Σμου σχς Κριε, κακαταφυγή, καστερωμα».

 

Παντοοις διΧριστν, προσομιλοντες ακισμος γιοι, ὑπρ χρυσν χριτι, Πνεματος γου στρψατε.

 

Τοντου σου συντριβν, Οϊκτωρνε, ὀφθαλμν στρησιν, κατν χειρν νδοξε, Μρτυς καποδν καρτρησας.

 

γπτες Χριστν, προσδεδεμνοι θληταὶ ἔνδοξοι, τοσκολιοδρκοντος, πσας μηχανς διελσατε.

Θεοτοκον

υμενον τος βροτος, αχμαλωσας νοητς ττοκας, τν τοπαντς Κριον, ἄχραντε Παρθνε πανμνητε.

 

Κθισμα χος δ'

Ὁ ὑψωθες ν τΣταυρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος πολυτρπους ακισμος νεγκντες, ἐν πτοτλογισμῷ Ἀθλοφροι, ὑπρ λου λμπετε φαιδρτητα· θεν τν φαιδρν μν, ἑορτζομεν μνμην, πστει κετεοντες, τας μν μεσιτεαις, ἁμαρτημτων λτρωσιν λαβεν, κααωνων καλν τν πλαυσιν.

Θεοτοκον

Τν δωρεν σου τν σεπτν πολαοντες, οσιωπσομεν μνεν Θεοτκε, τσὰ ἐλη πντοτε οδολοσου, κρζοντες καλγοντες· Παναγα Παρθνε, πντας ξελοῦ ἡμς, ἐξ χθρν ορτων, καὶ ἀναγκν καπσης πειλς· σγρ πρχεις μν ἡ ἀντληψις.

Σταυροθεοτοκον

Οφρω βλπειν σε Σταυρτεταμνον, Μτηρ σΠαμβασιλεῦ ἀνεβα· ν πρ φσιν ττοκα Υἱὸν καΘεν· οδα γρ σου Δσποτα, τφιλνθρωπον οδα, ὅπως πσχεις νεκα, τς βροτν σωτηρας, ἀλλ' ον οσθνω Τκνον μητρικς, φρειν δνας, Σταυρκαθορσσε.

 

δ δ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐπαρθντα σε δοσα ἡ Ἐκκλησα, ἐπΣταυροτν λιον τς δικαιοσνης, ἔστη ν ττξει ατς, εκτως κραυγζουσα· Δξα τδυνμει σου Κριε».

 

οβλον περρπισας πονηραν, τοδυσμενος ν χριτι, Οὐΐκτωρ θεφρον, γλσσαν φαιρομενος, πλευρς τε ξεμενος, καμαρτυρικς κλεϊζμενος.

 

Θυρετς εσεβεας μπεφραγμνος, τν συντριβν τοσματος, Μρτυς Νικηφρε, σταθερς πνεγκας, βον τΔεσπτσου· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Μεγαλνων τν τν λων Θεν προθμως, Κλαδιος πανριστος, χερς τε καπδας, ἀφαιρεται θλμενος, τυρννου μτητι, λθοις σιαγνας γηθμενος.

 

Οκ πτξατε Πανεφημοι τρικυμας, πολυειδες κολσεων, οθνατον δξης, αωνου πρξενον, ἐν πστει κραυγζοντες· Δξα τδυνμει σου Κριε.

Θεοτοκον

Νοερς σε Προφτης προεθερει, ὄρος Σεμνκατσκιον, ἐξ οὗ ὁ Δεσπτης, ἀληθς πφανε, σαρκς μοιματι, σζων κ φθορς τὸ ἀνθρπινον.

 

δ ε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«ΣΚριμου φς, ες τν κσμον λλυθας, φς γιον πιστρφον, ἐκ ζοφδους γνοας, τος πστει νυμνοντς σε».

 

Μεγλοις ακισμος, ὁμιλσας Διδωρε, ὑπφερες βελσκων, πυρακτσεις, προθμως, ἀνθρκων τε κατφλεξιν.

 

σλευτον τν νον, Σεραπων διμεινας, κρεμμενος καβασνοις, ὁμιλν πολυτρποις, καξφει τελειομενος.

 

ομφαας τοῦ ἐχθροῦ, ὦ Παππα πμβλυνας, ξεμενος κατος λοις, καθηλομενος Μρτυς, καὶ ὕδασι ποντομενος.

Θεοτοκον

Τν πτσιν τν βροτν, ἐπηνρθωσας Δσποινα, κυσασα, Θεν Λγον, τν τος κατερραγμνους πανορθον δυνμενον.

 

δ ς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θσω σοι, μετφωνς ανσεως Κριε, ἡ Ἐκκλησα βοσοι· κ δαιμνων λθρου κεκαθαρμνη, τ δι' οκτον, ἐκ τς πλευρς σου εσαντι αματι».

 

μνεσθω, Σεραπων καθεος Διδωρος, Οϊκτωρνος, Παππας, Νικηφρος, Κλαδιος καΟὐΐκτωρ, ὡς τν πλνην, τοδολου τελεως νικσαντες.

 

ομφααι, στομωθεσαι ρθητε Πνεματι, καδιεκψατε πσας, τοῦ ἐχθροτς φλαγγας, Ἀθλοφροι, ορανου, βασιλεας καλν πολαοντες.

 

θαμα! πς ες λμον βληθντες θλσθητε, καθπερ στος Οὐΐκτωρ, καΟϊκτωρνε τσυντριβτε, τν στων, τς παγδας χθροσυνετρψατε!

Θεοτοκον

Νερωσον, τς ψυχς μου τν τνον Πανμωμε, τσυνεχεῖ ἀμελείᾳ, κατῇ ἁμαρτίᾳ κεχαυνωμνον, ἵνα πστει, καπροθυμίᾳ μλπω σε πντοτε.

 

ΤΜαρτυρικν του χου.

 

Συναξριον

ΤΕ' τοατομηνς, Μνμη τν γων Μαρτρων Κλαυδου, Διοδρου, Οὐΐκτωρος Οϊκτωρνου, Παππου, Σεραπωνος καΝικηφρου.

Στχοι

Σπεδεις κλζων, Κλαδιε, πρς σν γνυ,

Τομκεφαλς, πρς Θεοδραμεν γνυ.

ΠμπτΚλαυδου κεφαλν τμε χερ φονεσσα.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τς σας Μητρς μων Θεοδρας τς ν Θεσσαλονκῃ.

Στχοι

Θεσσαλονκη, σχοσα καλμυρα,

ΚαΘεοδραν πλοτον συλον φρεις.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων Θεοδρας καΔιδμου.

Στχοι

Σν τσυνθλῳ, Δδυμε, τμηθες φλγῃ,

Φρων σν ατδδυμον τιμωραν.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος Θρμου.

Στχοι

Θρμην ρωτος νθου Θρμος φρων,

Θρμην πυρς φλγοντος ς ψξιν κρνει.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων γυναικν κυρας καδολης.

Στχοι

χρν πεσθαι κυρίᾳ τν δουλδα,

κ γς οσπρς Θεν διξφους.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος Πομπηου.

Στχοι

ς ζν πρβατον Πομπϊε Κυρου,

Χεις, ἀμελχθες αχνα ξφει, γλα.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, ὁ Ἅγιος Ζνων πσσαν χρισθες, καες πρ βληθες, καδρατι νδον τς πυρς τρωθες, τελειοται.

Στχοι

θλος τριπλος Ζνωνι, πσσα, πρ, δρυ.

Ομαι, δι' ἣν πασχε τατα Τριδα.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων Μαξμου καΤερεντου.

Στχοι

σου μετσχον καστφους, ὡς κατλους,

Τερντιος, Μξιμος, ος τομτλος.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων πντε Μαρτρων νεανδων τν πΛσβου.

Στχοι

θληφρους τθησι Λεσβας κρας,

Μαν, δο, τρες, τσσαρας πντε, ξφος.

 

Τας τν γων σου πρεσβεαις, Χριστὲ ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δ ζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν τκαμνῳ, Ἀβραμιαοι παδες τΠερσικῇ, πθεσεβεας μλλον τφλογί, πυρπολομενοι κραγαζον· Ελογημνος εἶ, ν τνατς δξης σου Κριε».

 

Ταθες Οὐΐκτωρ, τς πλευρς κατεξνθης παννδοξε, ὅλμσυνθλασθες, καγλτταν δὲ ἐκτμηθες, ἀναμλπων τετελεωσαι· Ελογημνος εἶ, ἐν τνατς δξης σου Κριε.

 

σχϊ Μρτυς, τοθεου Πνεματος Κλαδιε, ντου κακοιλας μστιγας ποστς, σιαγνας συντριβμενος, χερας καπδας τε, προσαφρθης, ὑμνν τν Κριον.

 

Μεγαλοφρνως, ὦ Νικηφρε δακτλων στρησιν, ὄντως πομενας Μρτυς νεανικς, συντριβν τε παντς σματος, νκης διδημα, φερωνυμίᾳ σὺ ἀναδδησαι.

Θεοτοκον

ς τοῦ Ὑψστου, θρνον Παρθνε ψηλτατον, πντες, καχρυσν λυχναν κακιβωτν, ἁγισματος μνομν σε· Ελογημνη σὺ ἐν γυναιξί, βοντες Πανμωμε.

 

δ η' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Χερας κπετσας Δανιλ, λεντων χσματα, ἐν λκκῳ ἔφραξε, πυρς δδναμιν σβεσαν, ἀρετν περιζωσμενοι, οεσεβεας ρασταί, Παδες κραυγζοντες· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον».

 

Χερας νυψοντες πρς Θεν, θεομακριστοι, σζειν δυνμενον, πνους στρεβλσεων φροντες, πολυτρπων πεμενατε, κανικηφροι πρς ατν βοντες ρθητε· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

νυμνολογσωμεν πιστοί, Παππαν σμερον, καΣεραπωνα, κατν Διδωρον, Κλαδιον, Νικηφρον καΟὐΐκτωρα, Οϊκτωρνν τε μοῦ, Χριστοτος Μρτυρας, μελδοντες· Πντα τὰ ἔργα μνετε τν Κριον.

 

εσαντα ταματα μν, Μεγαλομρτυρες, τν γν γασαν, τς πιστας δὲ ἔστησαν, θείᾳ χριτι τὰ ῥεματα, κατν βοντων τς ψυχς πλουσως ρδευσαν· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Τριαδικν

ερολογαις ερας, Πατρα ναρχον, Υἱὸν συναναρχον, καΠνεμα γιον μλψωμεν, ὁμοδναμον Θετητα, ὁμοβασλειον ζων, καὶ ἀνακρξωμεν· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Θεοτοκον

Νος φρικτς σου τοκετς, νικκατληψιν, Θεοχαρτωτε· Θες γρ πφυκεν ναρχος, χρονικν ρχν δεξμενος, διτσσαι τος πιστς ατκραυγζοντας· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

δ θ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Λθος χειρτμητος ρους, ἐξ λαξετου σου Παρθνε, ἀκρογωνιαος τμθη, Χριστς συνψας τς διεστσας φσεις· διὸ ἐπαγαλλμενοι, σΘεοτκε μεγαλνομεν».

 

χνεσι σεπτν παθημτων, ἀκολουθοντες, Ἀθλοφροι, πσαν πεμενατε περαν, κολαστηρων στερρφρονματι· καεκλες τεθνξαντες, ες τος αἰῶνας μακαρζεσθε.

 

σπερ προσφορκαθυσα, εωδεσττη προσαχθντες, τῇ ἐπουρανίῳ τραπζῃ, τν πρωτοτκων κατεφαιδρνατε, τν κκλησαν Μρτυρες, ὑπρ τν λιον κλμποντες.

 

Σμερον πιστοσυνελθντες, Οϊκτωρνον τν γενναον, Κλαδιον, Παππαν τε θεον, Διδωρν τε καΣεραπωνα, κατν σοφν Οὐΐκτωρα, καΝικηφρον μακαρσωμεν.

 

πλησιφας μν μνμη, ἐξανατελασα φωτζει, πσαν τοΧριστοῦ Ἐκκλησαν, σεπτοὶ ὁπλται, ἐν πρεσβεσατε, ἁμαρτημτων φεσιν, ἡμν δοθναι ξιγαστοι.

Θεοτοκον

Φρουσα Χριστν ν γκλαις, σρκα θνητν κ σολαβντα, τοτον κδυσπει Παρθνε, ἀθανασας τυχεν Πανμωμε, τος σπιστς γεραροντας, καΘεοτκον μεγαλνοντας.

 

ΤΦωταγωγικν, τὸ Ἰδιμελον, καὶ ἡ Α' Ὥρα, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.