ΤΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Μνμη τς σας Μητρς μν λισβετ, τς θαυματουργοῦ.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ἱστμεν Στχους ς' καψλλομεν Στιχηρτς ορτς γ' κατς γας γ'.

χος πλ. δ'

ΟΜρτυρς σου Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος πνοις τος σκσεως, ἐγκαρτερσασα, ἐδξω χριν, ψυχν νοσματα κατν σωμτων, Μτερ σεμνὴ ἀποσοβεν, πνεματα δικειν θείῳ Πνεματι, πντων τν ν θλψεσι προστασθαι. Διτας, σας πρεσβεαις, ατησαι πσι ῥῶσιν, καμγα λεος.

 

κνις τν λειψνων σου, τυφλος νβλεψιν ναπηγζει, καπσιν ασιν τος σθενοσι, καπροσπελζουσι πιστς, καὶ ἐξαιτουμνοις σε βοθειαν, Μτερ λισβετ ξιγαστε. Διτας σας πρεσβεαις, ατησαι πσι ῥῶσιν, καμγα λεος.

 

Συμπθειαν ξσκησας, Πστιν ρθδοξον κατν γπην, τν πρς τν Κριον κατν πλησον, θεομακριστε σεμν· θεν θεα χρις σοι τοΠνεματος, Μτερ λισβετ νεπασατο. Διτας σας πρεσβεαις, δδου μν ερνην, ῥῶσιν καὶ ἔλεος.

 

Δξα... Κανν... Τς ορτς

 

Ες τν Στχον, τς ορτς.

 

Δξα... Κανν... Τς ορτς.

 

πολυτκιον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν σο Μτερ κριβς διεσθη τ κατ' εκνα· λαβοσα γρ τν Σταυρν, κολοθησας τ Χριστ, κα πρττουσα δδασκες, περορν μν σαρκς, παρρχεται γρ· πιμελεσθαι δ ψυχς, πργματος θαντου· δι κα μετ γγλων συναγλλεται, σα λισβετ τ Πνεμ σου.

 

Κα πλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Ο Καννες τς ορτς, κα τς γας.

 

Ποημα ωσφ.

 

δ α' χος πλ. δ'

ρματηλτην Φαρα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τας τν παθν με τρικυμαις πντοθεν, περικυκλομενον, κα λογισμν σλ, τν ψυχν δονομενον, π λιμνα εδιον, τν Χριστο θελημτων, τας προσευχας σου κυβρνησον, πως λισβετ μνσω σε.

 

Παρθενικας γλαϊσμνη χρισι, θεομακριστε, τ καθαρ Λγ, νυμφεθης νδοξε, κ βρφους δι' σκσεως, κα ατο ζωηφροις, πηκολοθησας χνεσι, νκρωσιν παθν περιφρουσα.

 

πορραγεσα τς το κσμου σχσεως, κα κολληθεσα σεμν, τ το Χριστο πθ, τς σαρκς τ φρνημα, δι νηστεας τηξας, ρετας δ κα πνοις, κα προσευχας καρτερσασα, θαματα τελεν κατηξωσαι.

Θεοτοκον

Σ τν τεκοσαν πρ νον Πανμωμε, τν διαρετον, Θεο Πατρς Λγον, διαπρ ρωτι, ποθοσα οδιμος, λισβετ δοχεον, γου Πνεματος γγονε, θεαις ρετας διαλμπουσα.

 

δ γ'

Ορανας ψδος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ορανους θαλμους, φωτοειδες κησας, νμφη κλεκτγενομνη τοΠαντοκρτορος, κατν ἰάσεων, τος ποταμος διεκβλζεις, παθημτων εματα, ἀποξηρανοντας.

 

Τν λαν ζηλοσα, καΜωϋσν Πνσεμνε, μκει μερν, ὡς κενοι, νηστεαν νυσας, ἄρτον ορνιον, θεωριν σοφωττων, δεχομνη Χριτι, τοθεου Πνεματος.

 

ποκλυψις θεα, τ σμητρδδοται, πρτς σς συλλψεως κρη, τς σομνης σοι, τθείῳ Πνεματι, δι' ἀρετς πολιτεας, Ἐλισβετ νδοξε, κατς λαμπρτητος.

Θεοτοκον

Παρθενας σε μνη, τκαθαρν τμενος, ἡ πανευκλες λισβετ, πστει ποθσασα, χαρει Πανμωμε, τσΥἱῷ προσαχθεσα, εσεβς πσω σου κολουθσασα.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ορανας ψδος, ὀροφουργΚριε, κατς κκλησας δομτορ, σμε στερωσον, ἐν τῇ ἀγπτ σῇ, τν φετν ἡ ἀκρτης, τν πιστν τστριγμα, μνε φιλνθρωπε».

 

Κθισμα χος γ'

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνους νεγκας, τς γκρατεας, χριν εληφας, τς παθεας, καὶ ἰαμτων λισβετ θεπνευστε, τοθεραπεειν παντοα νοσματα, καὶ ἀπελανειν δαιμνων νργειαν· ξιγαστε, Χριστν τν Θεν κτευε, δωρσασθαι μν τμγα λεος.

 

Κατς ορτς

 

δ δ'

Σμου σχς, Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φιν δεινν, δρκοντα σὺ ἐθαντωσας, προσευχσου, πρτερον συντρψασα, τοπονηροῦ, πσας μηχανς, θείᾳ δυναστείᾳ, κατοτον ες βρσιν δδωκας, θηρων λισβετ, καπαντοων ρνων, τν τν λων Δεσπτην δοξζουσα.

 

Θεων νδρν, τρπους ζηλοσα δινυσας θείῳ σθνει, τεσσαρακονθμερον, Μτερ σεμνή, βρσεως τινς, μμεταλαβοσα, ἀλλ' ἄσιτος διαρκσασα, σαρκς παναστσεις, θανατοσα πανσφως, καζωοσα τπνεμα θεπνευστε.

Θεοτοκον

Μνη Θεν, φρεις ν μτρσαρκομενον, τν τεναι πσι παρεχμενον, ὃν πεπθησεν κ ψυχς, τοτμνηστευθεσα, ἡ Ἐλισβετ ν Πνεματι, Παρθνε Θεοτκε, τν γγλων τθαμα, καδαιμνων ττραμα πανθαμαστε.

 

δ ε'

να τμε πσω ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πεξρανας εθρα, ττς μαρτας δακρων προσχσεσι· κααμτων ῥύσιν, πολυχρνιον στησας χριτι, ελαβν γυναων, προσελθουσν σοι διαφρως, Ἐλισβετ σα πανεφημε.

 

ππλεονας χρνους, ἄρτου τν μετληψιν ρνσω νδοξε, ἐγκρατεας πνοις, τν ψυχν εσεβς κκαθαρουσα, κατν σαρκαν τν σωμτων προσκτωμνη, Ἐλισβετ σων τκαχημα.

 

λοτρπως Κυρίῳ, πσαν τν δινοιαν ναθεμνη σου, ὀφθαλμος νος μν, κακαρδας ατῷ ἐνητνιζες, ἐν τρισδχρνοις, τν ορανν οκ θεσω, ἀλλγν ς κ γς θεοδξαστε.

Θεοτοκον

περτρα τν νω, πφυκας Δυνμεων, Λγον κυσασα, τοΠατρς Παρθνε, τν συνναρχον κασυναδιον, οτας φρυκτωραις, ἡ θεοφρος αγασθεσα, τν παθν τν μχλην διλυσεν.

 

δ ς'

λσθητμοι Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν λεον τοΘεοῦ, ἀσκητικς πισπσασθαι, ἐπιποθοσα σεμνή, ἐλαου μετληψιν, ἐκ βρφους ξκλινας, ἱλαρυνομνη, τας τν πνων πιδσεσιν.

 

βος σου φωταυγς, τας ρετας κεκαλλπισται, ἡ κομησις ερς, τος θαμασιν στραψε, δικουσα δαμονας, καπαθν χειμνα, θείᾳ χριτι σκεδζουσα.

 

Τκρει καπαγετῷ, σαρκς γυμνσει πυκτεουσα, ἡλου κασιν στερρς, ὑπφερες στργουσα, Ἐλισβετ νδοξε, πρς τν νω θλψιν, τς λπδας περεδουσα.

Θεοτοκον

Συνλαβες ν γαστρί, τν Προαινιον χραντε, καττοκας ν σαρκί, τν φσει σματον, καγλακτι θρεψας, τν τροφα πντων, Θεομτορ πειργαμε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«ἹλσθητμοΣωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου».

 

ΤΚοντκιον τς ορτς

 

Συναξριον

ΤΚΔ' τοατομηνς, Μνμη τς σας λισβετ, τς θαυματουργοῦ.

Στχοι

λισβετ, λιποσα γν, ΘεοΛγε,

Καλκαλν βλπει σε νμφη νυμφον.

Εκδι καγε τετρτῃ ἀπρε πλονδε λισαβτεια.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος Σββα τοΣτρατηλτου.

Στχοι

πνιξε δεινπνεματα πλνης Σββας,

Ποταμπνικτος Μρτυς φθες Κυρου.

 

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτυρων τν διτοῦ Ἁγου Σββα πιστευσντων βδομκοντα στρατιωτν, ξφει τελειωθντων.

Στχοι

Κρας ριθμν τξφει τετμημνας,

Εροις πεσντας νδρας πτκις δκα.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων Πασικρτους καΒαλεντωνος.

Στχοι

Πασικρτης ρατο τμηθες κρτος,

Βαλεντωνος κβαλν φβον ξφους.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων Εσεβου, Νωνος, Λεοντου, Λογγνου καὶ ἑτρων τεσσρων.

Στχοι

ριθμν σμιλλον κτΜαρτρων,

Τν σκις τμνουσιν σον σκις.

 

Τας τν σν γων πρεσβεαις, Χριστὲ ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δ ζ'

Παδες βραων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γνμην φιλθεον κτσω· μτ' Ἀγγλων γρ γνὴ ἐβιοτεσω, ἀγρυπνοσα θερμς, καψλλουσα προθμως· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

Χερα προτενεις συμπαθεας, καπαρλεις τν γεαν τλειψνῳ, τος προστρχουσι σῷ, καπστει προσιοσι, μοναζουσν τστριγμα, Ἐλισβετ θεοφρε.

 

Θαματα μγιστα τελοσα, καθερπαινα δειχθεσα τοΚυρου, Ἐλισβετ σεμνή, πρς τοτον νν μετστης, σν τος σοις ψλλουσα, ὁ Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

δε τν θλψν μου Παρθνε, ἣν πγαγε τπλθος τν κακν μου, καγεννης πυρς, ἐξρπασον βοντα· Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς σς κοιλας.

 

δ η'

πταπλασως κμινον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οτ σορπελζοντες, τν λειψνων σου πντοτε, πσας τς ατσεις, εσεβς λαμβνουσι, Θεοσε δοξζοντος, ἀεκαμεγαλνοντος, τοπροσδεξαμνου, τος σεπτος σου γνας, πρς ν βος παστως· ερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Ττς καρδας μματα, φωτισθεσα ν Πνεματι, πστει ττν σν, καταλαβντι θεαν σορν, τβλπειν δεδρησαι, παρΧριστοπλουτσασα, τν τν αμτων, δαψιλχορηγαν, πρς ν σα κρζεις· ερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Φωτοφανς ς λιος, ἐπγς νατταλκας, θεαις ρετας, λαμπρυνομνη πνσεμνε, βολδας δπμπουσα, τν ερν θαυμτων σου, ὧν ομετασχντες, Ἐλισβετ βοσιν· οΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Σωματοφρον ττοκας, καὶ ἀγκλαις βστασας, ἄχραντε Παρθνε, Ἰησον τν Κριον, τν πντα βαστζοντα, παντοδυνμνεματι· θεν ς Θεοσε, ἀνυμνομεν Μητρα, βοντες, ἐν ανσει· ερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἑπταπλασως κμινον, τν Χαλδαων τραννος, τος θεοσεβσιν μμανς ξκαυσε, δυνμει δκρεττονι, περισωθντας τοτους δν, τν Δημιουργν, καΛυτρωτν νεβα· οΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

δ θ'

φριξε πσα κο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δσθαι κλλος νοητν, τοΝυμφου καθαρς πεπθησας, καί, ποκοιτζεις; ατῷ, ποδποιμανεις; θερμς κραγαζες, ἐπαναπασομαι ν σοί, κασοτας τερπντησι, κατατερφθσομαι, μεγαλνουσα τν σν γαθτητα.

 

θαμα! πς μετταφν, καχροναν ν μνημείῳ κατθεσιν, ἀδιαλβητον, τσν ρται λεψανον κεμενον, χαριτωθν καλαμπρυνθν, σημεοις κατρασι, καὶ ἰαμτων κρουνος, καθ' ἑκστην τος πιστος παρεχμενον!

 

Σνεσιν σχες ν ψυχῇ, καταπενωσιν καθεαν πρατητα, πστιν νθευτον, κασν λπδι γπην νθεον, ἐν λονκτοις προσευχας, Θεπροσεδρεουσα, κατας κεθεν αγας, Ἐλισβετ λαμπομνη φαιδρτατα.

Θεοτοκον

Φεσαμου Στερ τεχθες, καφυλξας τν τεκοσν σε φθορον, μεττν κησιν, ὅταν καθσς κρναι τὰ ἔργα μου, τς νομας παρορν, κατς μαρτας μου, ὡς περγαθος, ἐλεμον γαθκαφιλνθρωπε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἔφριξε πσα κοή, τν πρρητον Θεοσυγκατβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος κν, κατλθε μχρι κασματος, Παρθενικς πγαστρς, γενμενος νθρωπος· διτν χραντον, Θεοτκον οπιστομεγαλνομεν».

 

Τὸ Ἐξαποστειλριον τς ορτς. Ες τν Στχον Στιχηρτς ορτς, ἡ Α' Ὥρα καὶ Ἀπλυσις.