ΤΙΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ ἐν γοις Πατρς μν Σωφρονου, Πατριρχου εροσολμων.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ἱστμεν Στχους ς' καψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια τοῦ Ἁγου γ'.

χος δ'

ς γενναον ν Μρτυσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σωφροσνης πνυμος, ἐξ νθου προγνσεως, προκληθες Σωφρνιος, σφρων γγονας, ἐπτν ργων καδκαιος, ἀνδρεος καφρνιμος, ἀρετας τας γενικας, γενικς στεφανομενος, καδινειμας, προσφυς κατρτψυχτε, κατ σματι, καθπερ, διαιτητς κριβστατος.

 

Θεολγου κ στματος, θεολγους βρντησας, διδαχς Σωφρνιε, παμμακριστε, θεολογσας τραντατα, Πατρα τν ναρχον, κασυνναρχον Υἱόν, κατΠνεμα τὸ Ἅγιον, συναδιον, ἐν μονδι Τριδα καΜονδα, ἐν Τριδι Θεν να, τοσιδει ταυττητι.

 

Τσαρκκαθ' ὑπστασιν, ἑνωθντα τν σαρκον, καΠατρσυνναρχον, Λγον Πνσοφε, δχα τροπς κασυγχσεως, σοφς δογμτισας, ἐνεργοντα δδιττς, καταλλλως τας φσεσιν, ἐξ ν σγκειται, καὶ ἐν ας θεωρεται ες πρχων, ἀδιαρετος τ ντι, τοτο κκενο νοομενος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Κατακρσεως λτρωσαι, Παναγα Θενυμφε, καδεινν πταισμτων, τν ταπεινν μου ψυχν, κατοθαντου πλλαξον, εχας σου, καδρησαι, δικαισεως τυχεν, ἐν μρᾳ ἐτσεως, ἧς πτυχον, τν γων οδμοι, μετανοίᾳ, καθαρθντα με πρτλους, κατν δακρων τας χσεσιν.

Σταυροθεοτοκον

ν Σταυρῷ ὡς κατεδσε, καθηλομενον Κριε, ἡ ἀμνς καΜτηρ σου, ἐξεπλττετο, καττὸ ὅραμα, ἔκραζεν· Υἱὲ ποθειντατε; τατσοι ὁ ἀπειθς, δμος νταποδδωσιν παρνομος, ὁ πολλν σου, θαυμτων πολασας; ἀλλδξα τῇ ἀρρτῳ, συγκαταβσει σου Δσποτα.

 

πολυτκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Καννα πστεως καεκνα πρατητος, ἐγκρατεας διδσκαλον νδειξσε τπομνσου, ἡ τν πραγμτων λθεια· διτοτο κτσω τταπεινσει τὰ ὑψηλά, τπτωχείᾳ τπλοσια· Πτερ ερρχα Σωφρνιε, πρσβευε Χρισττ Θε, σωθναι τς ψυχς μν.

 

Τό, Θεοτκε Παρθνε, κατὰ ἕτερα.

 

πλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Μεττν συνθη Στιχολογαν, οΚαννες τοῦ Ἁγου κατοΤριδου.

 

Κανν τοῦ Ἁγου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

Σωφροσνης μλπω τν πνυμον, ασιμα ῥέζων.

Θεοφνους.

 

δα' χος δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἀνοξω τστμα μου, καπληρωθσεται πνεματος, καλγον ρεξομαι τΒασιλδι μητρί, καὶ ὀφθσομαι, φαιδρς πανυγηρζων, καὶ ᾄσω γηθμενος, τατης τθαματα».

 

Σωφρνως διπλευσας, τς σωφροσνης τπλαγος, τας αραις τοΠνεματος, οακιζμενος, κασυνθροισας, πολλν περιουσαν, σοφας χαρσματι, Πτερ Σωφρνιε.

 

ς γγελος γγονας, τς τοΧριστοῦ Ἀναστσεως, καπρεδρος νθεος, τοθεου Μνματος, τοπλουτσαντος, πηγν θανασας, Χριστν τν γεραντα, πτσιν τογνους μν.

 

Φαιδρτητι λγων σου, διανοας ξτητι, τν κσμον φαδρυνας, θεολογσας τρανς, τρισυπστα τον, Θετητος οσαν, Μονδα τρισριθμον, Πτερ Σωφρνιε.

 

ημτων φθγγος σου, κατν δογμτων εσημος, κιθρα διδραμε, τς γς τπρατα, τμυστριον, τς οκονομας, τοΛγου διδσκουσα, Πτερ θεληπτε.

Θεοτοκον

Ὁ ὢν φσει κτιστος, κατ Πατρσυναδιος, καχρνων πρτερος, καπροαινιος, ἐκ σοΔσποινα, κτιστς καὶ ὑπχρνον, ὡς νθρωπος γνεται, σζων τν νθρωπον.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Οκ ν σοφίᾳ, καδυνμει καπλοτκαυχμεθα, ἀλλ' ἐν σοττοΠατρς νυποσττΣοφίᾳ Θεο· ογρ στιν γιος, πλν σου φιλνθρωπε».

 

Στηριζομνη, βακτηρίᾳ τν λγων σου σιε, τς ρμς τν δυσσεβν, καθεομχων αρσεων, ἐλανει δικουσα, ἡ Ἐκκλησα Χριστοῦ.

 

περμαχσας, τοσεπτοθεοφρε κηργματος, ἀνεδεχθης νικητς, τσυμμαχίᾳ τοΠνεματος, σοφς δυναμομενος, Πτερ Σωφρνιε.

 

Νεκρσας πσαν, φθειρομνης σαρκς δυπθειαν, τν κρατον ψυχν, δι' εσεβεας ζωσας, κατατην νδειξας, ἔνθεον ργανον.

 

θεολγος, κατερπνκαμελρρυτος γλσσσου, τος τολγου ποταμος, ἀναπηγζει θεληπτε, τθεα διδγματα, πσι προχουσα.

Θεοτοκον

Στν τεκοσαν τν Θεν, Θεοτκον δοξζομεν, τ Γεννματι τ σῷ, προσηγοραν ρμζοντες, κακλσιν κατλληλον, πναγνε Δσποινα.

 

Κθισμα χος δ'

Ταχπροκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος λγοις κσμησας τν κκλησαν Χριστοῦ, τος ργοις τρησας τκατ' εκνα Θεοῦ, Σωφρνιε σιε· λαμψε γρ ν κσμῳ, ἡ ἐν σοσωφροσνη, χριτας διδαγμτων, ἀπαστρπτουσα πσι, τος πστει ορτζουσι Πτερ τν μνμην σου.

Θεοτοκον

κανισας χραντε τ θείῳ τκ σου, φθαρεσαν τος πθεσι τν γηγενν τν θνητν, οσαν καὶ ἤγειρας, πντας κ τοθαντου, πρς ζων φθαρσας· θεν σε κατχρος, μακαρζομεν πντες, Παρθνε δεδοξασμνη, ὡς προεφτευσας.

Σταυροθεοτοκον

Σταυρσε ψομενον ς θεσατο, ἡ ἄχραντος Μτηρ σου Λγε Θεομητρικς, θρηνοσα φθγγετο· Ττκαινν καξνον, τοτο θαμα Υἱέ μου· πς ζωτν λων, ὁμιλες τ θαντῳ, ζωσαι τος τεθνετας, θλων ς εσπλαγχνος ;

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὁ καθμενος ν δξῃ, ἐπθρνου Θετητος, ἐν νεφλκοφη, ἦλθεν ησος ὁ ὑπρθεος, τῇ ἀκηρτ παλμκαδισωσε, τος κραυγζοντας· Δξα Χρισττδυνμει σου».

 

Μαν ναρχον οσαν, ἐν τρισν ποστσεσιν, ἰδικας τελεαις, Πτερ σσοφς δογμτισας, διαιρουμνην τμτως, ἑνουμνην τε συγχτως, βουλσει μι καΘετητι.

 

χων σφρονας τς φρνας, κατν νον σωφρονστερον, οφυρμν φρνεις, Πτερ οτροπν οδσγχυσιν, τν νωμνων τρπτως δο φσεων, ἐν νΧριστῷ, μονογενεῖ ἀπαστρπτουσαν.

 

Λαμπρυνμενος νθως, φωτισμ τ τοΠνεματος, τν δεινν μαναν, τν τοΝεστορου διλυσας, ταυτοβουλίᾳ καγνμτοτν νωσιν, δογματσαντος, ἐπΧριστοδο φσεων.

 

Πρρον φλεξας ντρτην,τπυρτν δογμτων σου, ἀθετοντα δο, εναι τοΧριστοτθελματα, τας διαφροις οσαις τκατλληλα, ἐνεργεας τε, ἅμα διπλς Πτερ σιε.

Θεοτοκον

ραιθης πρ πσαν, τν γγλων επρπειαν, ὡς τεκοσα τοτων, Κρη ποιητν τε καΚριον, ἐκ σν χρντων αμτων σωματομενον, τν υμενον, πντας ατν τος δοξζοντας.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἀσεβες οκ ψονται, τν δξαν σου Χριστέ, ἀλλ' ἡμες σε μονογενς, πατρικς παγασμα, δξης Θετητος, ἐκ νυκτς ρθρζοντες, ἀνυμνομν σε φιλνθρωπε».

 

Τν σεπτν νστασιν, κατφον τς ζως, ἀκλινεπθθεωρν, θεωρας ντλησας κρυφιομστους, καπιστος μετδωκας, Ἱερρχα τς λλμψεως.

 

λικς πθησας, τν μνον γαθν, πυρσωθες φγγει νοητῷ, καπηγν γπησας τς φθαρσας, θεωραις Πνσοφε, πρς ατν νατεινμενος.

 

Νας ζν καὶ ἔμψυχος, ἐγνου τοΘεοῦ, νεκρωθες πσι τος ν γῇ, τν τολγου τρπεζαν εθηνουμνην, κεκτημνος σιε, καλυχναν τν τς πστεως.

Θεοτοκον

ν δυσνοομενον, οσαις τν Χριστν, τν Υἱὸν τν μονογενῆ, τοΘεοτν ναρχον, σρκα γενμενον, ὑπρ λγον ττοκας, Θεομτορ πειργαμε.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θσω σοι, μετφωνς ανσεως Κριε, ἡ Ἐκκλησα βοσοι, ἐκ δαιμνων λθρου κεκαθαρμνη, τ δι' οκτον, ἐκ τς πλευρς σου εσαντι αματι».

 

Πλουσως, ἐξεχθη χρις τοΠνεματος, τοπαναγου θεφρον, ἐν τος χελεσσου· θεν φθγγος, τν σν λγων, τοποταμομιμεται τὰ ῥεματα.

 

ς φονιξ, ἐν τοκΚυρου ξνθησας, τεκαρπίᾳ τν λγων, καθαρτε βίῳ καταγλυκανων, τς καρδας, Ἱερρχα, τν πστει τιμντων σε.

 

Νεκροται, τζωτικῇ ῥομφαίᾳ τς γλττης σου, ττν αρσεων στφος, καθρασεα φλαγξ τν θεομχων, σφαττομνη, θανατοται δογμτων σου ξφεσιν.

Θεοτοκον

μνομεν, Θεοτκε τν χραντον τκον σου, δι' οσζμεθα πντες, καθαντου βρχων καδεινοττης, ἁμαρτας, κατν μυχν τοῦ ᾍδου λυτρομεθα.

 

ΤΜαρτυρικν τοῦ Ἤχου.

 

Συναξριον

ΤΙΑ' τοατομηνς, μνμη τοῦ Ὁσου Πατρς μν Σωφρονου, Ἀρχιεπισκπου εροσολμων.

Στχοι

σπευδε τηρεν κακερααν τονμου,

Σωφρνιος, οπαρορανος κρας.

νδεκτσαφρων δυ Σωφρνιος παρτμβον.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου ερομρτυρος Πιονου, Πρεσβυτρου τς ν Σμρνῃ Ἁγας κκλησας.

Στχοι

ς γκρυφας ρτος ξωπτημνος,

Καυθες προσχθη Πινιος Κυρίῳ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ὁσου Πατρς μν Γεωργου Θεοφρου καθαυματουργοῦ, τοῦ ἐν τΔιϊππείῳ λεγομνῳ, τοΝεοφανος.

Στχοι

κ γειτνων εἶ, Γεργιε, κνθδε,

Κκεθεν, ομαι, Χριστομστη, Παρθνῳ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων Μαρτρων, Τροφμου καΘαλλοῦ, τν ν Λαοδικείᾳ μαρτυρησντων.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Ἡ ες τν Κωνσταντινοπολιν νακομιδτν Λειψνων τοῦ Ἁγου Μρτυρος πιμχου.

Στχοι

Κομζετασοι λβος, ὀλβα Πλις,

πιμχου τσμα τοτρισολβου.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ὁσου Πατρς μν Γεωργου τοΣινατου.

Στχοι

Πς ν διλθες πλθρα γς τχος τσα;

Εμὴ ἄσαρκος, ὥς τις ς, πτερ, βίῳ;

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὁ διασσας ν πυρί, τος βραμιαους Παδας, κατος Χαλδαους νελν, ος δκως δικαους νδρευσαν, ὑπερμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ».

 

Μεττς νωθεν οπς, τας αρετικας γλωσσαλγαις, ἀντιταττμενος Σοφέ, νικηφρος γενμενος ψαλλες· περμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

 

λας νθημα Θεοῦ, τς τν σκητν φυτουργας, περιϊπτμενος, Σοφέ, τν λειμνα τν σν κατεφτευσας, ἀρετν μμελτημα, τ Θετ ν ψστοις καθιερσας.

 

Νμπειθμενος Χριστοῦ, τς σς πιστμης τν πλοτον, τος δεομνοις εσεβς, ἀναμλπων θεφρον μετδωκας· περμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

γιασθεσα τν ψυχν, καπροκαθαρθεσα τσμα, τῇ ἐπελεσει πσέ, τοῦ Ἁγου Πανμωμε Πνεματος, τοῦ Ὑψστου τν δναμιν, ἐν γαστρσου συλλαβοσα τκτεις σπρως.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Παδας εαγες ν τκαμνῳ ὁ τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος, νν δὲ ἐνεργομενος, τν οκουμνην πασαν, ἀγερει ψλλουσαν· Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

εραρχικς ερουργας, τ μρκαθηγισθης τ τς χριτος, ἔνθα πεφανρωται, κσμου σωτριος εραρχα, πνσοφε, Πτερ Σωφρνιε· Τν Κριον μνετε κραυγζων, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Σοφαν τιμν διαφερντως, στεφντ τν χαρτων στεφνωσαι, δξαν τν μραντον, πλοτον ναφαρετον, ττς σοφας, Ἔνδοξε δρον δεξμενος, καΚριον μνετε, κραυγζων, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

εροπρεπς ερομστα, τν θεαν δικαιοσνην νδυσμενος, ἴθυνας Πανλβιε, Πτερ γενναιτατα, ττοΔεσπτου πομνιον λγοις καπρξεσι· Τν Κριον μνετε κραυγζων, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Μεγαλοπρεπς καὶ ὑπρ λγον, ὁ Λγος τ ΠατρΠτερ συνναρχος, λγον σοι δεδρηται, λγους διατρφοντα, καγλωσσαλγας λοντα τς τν αρσεων, τν Κριον μνετε βοντα, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

γιοπρεπς Νας δεχθης, τοΛγου τοπσαν κτσιν γισαντος, ὄρος πον γιον, ὄρος μφανστατον, ελογημνη Δσποινα μνη πανμνητε. Δισε Θεομτορ μνομεν, καὶ ὑπερυψομεν ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Λθος χειρτμητος ρους, ἐξ λαξετου σου Παρθνε, ἀκρογωνιαος τμθη Χριστς, συνψας τς διεστσας φυσεις· διὸ ἐπαγαλλμενοι, σΘεοτκε μεγαλνομεν».

 

Ῥῆσις κ χειλων σου θεων, προερχομνη θεορρμον, τς τν εσεβν διανοας, καταγλυκανει διτς χριτος, ὥς περ κηρον στζουσα, τν νοημτων τν επρπειαν.

 

νδον ορανων δτων, περιπολεεις θεηγρε, περτν τν λων Δεσπτην καΒασιλα, ἔνθα χορεουσιν, Ἀγγελικαλαμπρτητες, κατν γων τστρατεματα.

 

Ζων μετερχμενος Πτερ, ἐπτς γς τν τν γγλων, τς γγελικς ν ορανος, κατηξιθης μακαριτητος· νθα Χριστν δυσπησον, σωθναι πντας τος μνοντς σε.

 

ς τν ρωμτων φιλαι, ασιαγνες σου θεφρον, νρδου πιστικς πολυτμου, σοφας γμων φθης λβαστρον, Σμα Χριστοττμιον, ἀρωματζων τος σος δγμασι.

Θεοτοκον

Νεφλην σε κοφην Παρθνε, ὁ Ἡσαας θερει· πσογρ Κριος λθν, καθελε πντα τχειροποητα, κατν ατοῦ ἐπγνωσιν, τος σὲ ὑμνοσιν φανρωσε.

 

ΤΦωταγωγικν, τὸ Ἰδιμελον τς μρας, τΜαρτυρικν.

 

Καὶ ἡ λοιπή, Ἀκολουθα, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.