ΤΙΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Μνμη τν γων Μαρτρων Χρυσνθου καΔαρεας ξ θηνν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ΣτιχηρΠροσμοια.

χος δ'

δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεας πιγνσεως, εσδεδεγμνος τν λλαμψιν, ἐφωτσθης τὰ ὄμματα, Σοφτς καρδας σου, κατς πλνης ζφον, ἔλιπες μφρνως, καὶ ὡμολγησας Χριστν, σρκα λαβντα τν πντων Κριον, ἐντεθεν δυναμομενος, δυνμει Πνεματος Χρσανθε, τν βασνων ντερος, ἀνεδεχθης πανεφημε.

 

χθροδελεσματα, καὶ ἡδονς πεκκαματα, ὡς ρχνην λελγισαι, ζοφδη δκθειρξιν, ὑποστς νθέῳ, φγγει κατηυγσθης, καεωδας νοητς, ἀπεπληρθης μσον στμενος, βορβρου καπροσγαγες, ὡς νυμφοστλος πανριστος, τ Χριστνμφην μωμον, τν μωμσασε σπεσασαν.

 

τρθης τ ρωτι, τ γλυκυτττοκτσαντος, κατς πλνης τὸ ἄθεον, τλεον ξκλινας, κανυμφνος θεου, ἐχρησας νδον, νενυμφευμνη τ Χριστῷ, διβασνων πολλν τοσματος, Δαρεα μεγαλνυμε, θεον δοχεον τοΠνεματος, Ἀθλητν γκαλλπισμα, καΠαρθνων γλϊσμα.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

ν κλνκατκειμαι, τς μελεας Πανμωμε, καὶ ῥαθμως διρχομαι, τν βον καδδοικα, τν τς τελευτς μου, καιρν Θεοτκε, μὴ ὥσπερ λων φειδς, διασπαρξτν ταπεινν μου ψυχν, ὁ ὄφις παμπνηρος· διτ σῇ ἀγαθτητι, πρτοτλους προφθσασα, πρς μετνοιαν γειρον.

Σταυροθεοτοκον

Νεκρομενον βλπουσα, Χριστν πναγνος Δσποινα, κανεκροντα τν δλιον, ὡς Δεσπτην κλαουσα, ὕμνει τν κ σπλγχνων, ατς προελθντα, κατμακρθυμον ατοῦ, ἀποθαυμζουσα νεκραγαζε· Τκνον μου ποθειντατον, μὴ ἐπιλθτς δολης σου, μβραδνς φιλνθρωπε, τὸ ἐμν καταθμιον.

 

πολυτκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐν τῇ ἀθλσει ατν, στεφνους κομσαντο τς φθαρσας, ἐκ σοτοΘεοῦ ἡμν· σχντες γρ τν σχν σου, τος τυρννους καθελον, ἔθραυσαν καδαιμνων, τὰ ἀνσχυρα θρση· Ατν τας κεσαις, Χριστὲ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Μεττν συνθη Στιχολογαν οΚαννες, ὡς σνηθες, κατν γων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

Στχρυσαυγς Μαρτρων νθος σβω.ωσφ.

 

δ α' χος δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θαλσσης, τὸ ἐρυθραον πλαγος, ἀβρχοις χνεσιν, ὁ παλαις πεζεσας σραλ, σταυροτποις Μωσως χερσί, τοῦ Ἀμαλκ τν δναμιν, ἐν τῇ ἐρμῳ ἐτροπσατο».

 

Στεφνῳ, ὑπρ χρυσν κλμποντι, Μρτυς κοσμομενος, καμαρτυρου λμπων καλλονας, τ Δεσπτπαρστασαι, ὑπρ μν δεμενος, τν στιμντων ξιγαστε.

 

τρθης, τ γλυκυττῳ ἔρωτι, Μρτυς τοκτσαντος, καττερπντοβου παριδν, τν οπν λην δδωκας, τς σς καρδας Χρσανθε, τ ποθουμνπροθυμτατα.

 

Τπστει, θωρακισθες κατβαλες, τν πολυμχανον, σοπροσβαλντα Μρτυς γυναικς, ἡδονς δελεσματι, κατς γνεας τμιον, Χρσανθε σκεος χρημτισας.

Θεοτοκον

φσει, τ Θεϊκῇ ἀπρσιτος, προσιτς φθη μοι, ἐκ σοΠαρθνε σρκα προσλαβν, ὃν Δαρεα ποθσασα, καρτερικς συνθλησε, κανυμφικς ατπροσνεκται.

 

δ γ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Εφρανεται πσοί, ἡ Ἐκκλησα σου Χριστκρζουσα· Σμου σχς Κριε, κακαταφυγκαστερωμα».

 

Χρυσον δοκιμασθν, τ τν κολσεων πυρπφηνας, Βασιλικς Χρσανθε, φρων παθημτων κσφργισμα.

 

ητρων καταλιπν, ἀδολεσχαν τας πλοκας γρευσαι, τν μαθητν Χρσανθε, τοπεριφανς σε σοφσαντος.

 

πεκεις τ ραστῇ, νυμφαγωγοντσε ΧριστΠνσοφε, δισεπτς πστεως, ἔρωτα σαρκς καταλεψασα.

Θεοτοκον

Σαρκτεχθες κ γαστρς, σοτς Παρθνου ησος χραντε, Νμφην γνν Μρτυρα, ἑαυτΔαρεαν μνηστεεται.

 

Κθισμα χος γ'

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ ὡραιτατον κλλος πθησας κατὰ ὁρμενα κλλη παρδραμες, καπροσηγγω τ Χριστῷ, χρυσοις Μρτυς λγοις σου, Χρσανθε μακριε, τν Δαρεαν τν νδοξον, ἄθλους διανσασαν, κατυρννους ασχνασαν, μεθ' ἧς μν μνημνευσε πντων, τν πστει τελοντων τν μνμην μν.

Θεοτοκον

ς γεργητος Παρθνε μπελος, τν ραιτατον βτρυν βλστησας, ἀναπηγζοντα μν, τν ονον τν σωτριον, πντων τν εφρανοντα, τς ψυχς κατσματα· θεν ς αταν σε, τν καλν μακαρζοντες, ἀεσν τ γγλβομν σοι· Χαρε Κεχαριτωμνη.

Σταυροθεοτοκον

Τν πονεδιστον Οκτρμον θνατον, δισταυρσεως κν πμεινας, ὃν τεκοσσε Χριστέ, ὁρσα τιτρσκετο· Ομοι τκνον λεγε, ττξνον μυστριον· ς τας παρακλσεσι, δισπλγχνα λους σου, οκτερησον κασσον τν κσμον, ὁ αρων τν τοτου μαρταν.

 

δ δ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐπαρθντα σε δοσα ἡ Ἐκκλησα, ἐπΣταυροτν λιον τς δικαιοσνης, ἔστη ν ττξει ατς, εκτως κραυγζουσα· Δξα τ δυνμει σου Κριε».

 

ΑτοΠνεματος στρψασαι λαμπηδνες, τ καθαρκαρδίᾳ σου λον φωταυγσε, Μρτυς πειργσαντο, προθμως κραυγζοντα· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

 

φαντν σε θεας χριτος κ τν νω, ὁ Ποιητς νδυσεν φθαρτον χιτνα, ἄμωμον τηρσαντα, τσμα Μακριε, καὶ ὡς νικητν στεφνωσε.

 

Γενναιτητι καρδας πετινξω, τς δονς τοσματος, κλλει συγκρτῳ, θείῳ ἐνηδμενος, καχαρων δινυσας, ττς μαρτυρας σου στδιον.

 

θεθης κατμθεξιν θλοφρε, θεοποιοῦ ἑνσεως καπρς ορανους, εσκσθης χαρουσα, θαλμους ς μωμος, Νμφη τοΔεσπτου τς κτσεως.

Θεοτοκον

Συντηρσας σε Παρθνον ς πρτοτκου, μεττν τκον χραντε, ἐκ σοῦ ἐσαρκθη, ὁ ἀπερινητος, Δαρεαν τν Μρτυρα, Νμφην αυτῷ ἐπαγμενος.

 

δ ε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«ΣΚριμου φς, ες τν κσμον λλυθας, φς γιον πιστρφον, ἐκ ζοφδους γνοας, τος πστει νυμνοντς σε».

 

Μετρσιον τν νον, τν νλων ποιομενος, δεσμομενος τν κακαν, τοῦ ἐχθροῦ Ἀθλοφρε, διλυσας μακριε.

 

γνεας ραστς, γεγονς ερτατε, μετνεγκας τς Παρθνου, τδιπυρον φλτρον, ες Κριον πανεφημε.

 

ηγνμενον ρν, καποσσυμπατομενον, τν τραννον γεγηθτι, λογισμτν Δεσπτην, Παμμκαρ μεγλυνας.

Θεοτοκον

Τς δναται τσν, ἑρμηνεσαι μυστριον, ὦ πναγνε Θεν Λγον· πρ νον γρ καλγον, διπλον τ φσει ττοκας.

 

δ ς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θσω σοι, μετφωνς ανσεως Κριε, ἡ Ἐκκλησα βοσοι, ἐκ δαιμνων λθρου κεκαθαρμνη, τ δι' οκτον, ἐκ τς πλευρς σου εσαντι αματι».

 

μνοντα, τν Δεσπτην τν λων οδιμε, φς ορανθεν δι' ὅλου, σπερικυκλσαν καταφωτζει, καθειργμνον, ζοφωττοκματι Χρσανθε.

 

Ῥώμσε, μαρτυρίῳ σεπτκλεϊζμενον, χρυσοειδῆ ὡς στρα, κεκτημνη Μρτυς στολζεται, τος γσι, κατος θεοις σου Χρσανθε θαμασιν.

 

ραα, περικαλς τε καπεριδξιος, Μρτυς Δαρεα Παρθνε, δεδειγμνη, Λγῳ ὡραιοττῳ, ἐνυμφεθης, διπνων παντοων τοσματος.

Θεοτοκον

Νον σε, ὡς παιδον Παρθνος κησε, τν προαινιον Λγον, ὃν ποθοσαι Κραι, τατης πσω, σοτ πντων, Βασιλενυμφικς πηνχθησαν.

 

ΤΜαρτυρικν τοῦ Ἤχου.

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΙΘ' τοατομηνς, Μνμη τν γων Μαρτρων, Χρυσνθου καΔαρεας.

Στχοι

Ζσι Χρσανθος καΔαρεα ν πλῳ,

Κν κπνωσι, ζντες εσδντες βθρῳ.

Χσαν συζυγην δεκτῃ ἐντῃ ὁμλεκτρον.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, ὁ Ἅγιος Κλαδιος Τριβονος, ἐν θαλσσβληθες, τελειοται.

Στχοι

Φυγν θλασσαν Κλαδιος, τν τς πλνης.

νδον θαλσσης βλλεται παρπλνων.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, ἡ Ἁγα Μρτυς λαρα, ἡ τοτου σζυγος, ξφει τελειοται.

Στχοι

λαρα τμηθεσα τν κραν ξφει,

Θεοπρσωπον λαρτατα βλπει.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μρτυρες, Ἰάσων καΜαρος, ουοατν, ξφει τελειονται.

Στχοι

Σν αταδλφτμνεται Μαρκραν,

δελφτοτσυμφρονσας Ἰάσων.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου Μρτυρος Παγχαρου.

Στχοι

Παγχριος πσαν ν πλουτν χριν,

ν πρς τομν λειψεν Θεοχρις.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, οἱ Ἅγιοι Διδωρος Πρεσβτερος καΜαριανς Δικονος, σπηλαίῳ ἐγκλεισθντες, τελειονται.

Στχοι

ς βμα τσπλαιον· νδον γρ φρει

Θτην τε Χριστοκασν ατΛευτην.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δ ζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν τκαμνῳ, Ἀβραμιαοι παδες τ Περσικῇ, πθεσεβεας μλλον τ φλογί, πυρπολομενοι κραγαζον· Ελογημνος εἶ, ἐν τνατς δξης σου Κριε».

 

νθος Μαρτρων, χρυσοειδς σγεγνησαι· δμον θλητν προσξας γρ τ Χριστῷ, θεοις λγοις σου καθαμασι, Μρτυς θεληπτε, μεθ' ὧν πιστς σνν μακαρζομεν.

 

Νομβορβρου, συγκλεισθντα γυμνν σε παννδοξε, θεας εωδας δξφωτοειδεῖ, Ἰησος καταφαιδρνει σε, ὃν καθαρτητι, διανοας πανσφως γπησας.

 

Θρα φρουρν σοι, παρθενας Χριστς ξαπστειλε, λμην σεβν περγοντα προφανς, μελδοντσοι Πανεφημε· Ελογημνος εἶ, ἐν τνατς δξης σου Κριε.

Θεοτοκον

κατ' οσαν, τν θεϊκν ν περγραπτος, κλποις σου Παρθνε γγονε καθ' ἡμς, τ σαρκπεριγραφμενος· Ελογημνη σύ, ἐν γυναιξπανμωμε Δσποινα.

 

δ η' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Χερας κπετσας Δανιλ, λεντων χσματα, ἐν λκκῳ ἔφραξε, πυρς δδναμιν σβεσαν, ἀρετν περιζωσμενοι, οεσεβεας ρασταί, Παδες κραυγζοντες· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον».

 

Στερρτητι μκαρ λογισμοῦ, ἀντιταξμενος τ ματαιφρονι, ξεσμος τοσματος νεγκας, καλαμπσι φλογιζμενος, οκατεφλχθης, τος Παισσυμψλλων Χρσανθε· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Σοφίᾳ κοσμομενος Χριστοῦ, ἐναπεμρανας, ἀσφων φραγμα, κανον λστορα σχυνας, τοτν Εαν πατσαντος, αχμαλωτσας εσεβς, τοτου τὸ ὅπλον Σοφέ, καπροσξας, Νμφην Θεῷ ἐκλεκτν διπστεως.

 

νσει ψυχς τν τς σαρκς, φυγντες νωσιν, ἁγνκειμλια, τοΠαντοκρτορος φθητε, καΝαπροσανετθητε, ἐπουρανίῳ Ἀθληταί, ἀναβοντες Χριστ· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Βουλσει Θεοτν τς σαρκς, παθν κρατσαντες, πρ πετφρωσαν, ττν κολσεων Χρσανθος, καΔαρεα δρσΠνεματος, κατν στεφνων τς ζως τυχον μλποντες· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Θεοτοκον

ς ῥόδον ν μσῳ ἀκανθν, τοβου Πναγνε, Θες ερμενος, στν μμητον κησε, τν γαστρα σου τν χραντον, καεωδας μυστικς κσμον πλρωσεν, ἐκβοντα· Πντα τὰ ἔργα μνετε τν Κριον.

 

δ θ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Λθος χειρτμητος ρους, ἐξ λαξετου σου Παρθνε, ἀκρογωνιαος τμθη, Χριστς συνψας τς διεστσας φσεις· διὸ ἐπαγαλλμενοι, σΘεοτκε μεγαλνομεν».

 

ερολογοντι τθεα, θεος στρατς σοι προσετθη, πλνης νιρου λυτρωθες, καδιξφους μωμα θματα, τ δι' ἡμς ς πρβατον, Μρτυς τυθντι προσηνχθησαν.

 

φθητε θηρων ν μσῳ, οἷά περ ρνες θλοφροι, σρκωσιν κηρττοντες θεαν, τοκενωθντος καμχρις αματος, καδιπνων πονον, λξιν νθως κληρσασθε.

 

Σμερον φαιδρς ορτζειν, ἅπασαν πλιν τε καχραν, Ῥώμη συγκαλεται Πλις, τος θεους θλους κατπαλασματα, ὡς πανδαισαν ϋλον, προβαλλομνη μν γιοι.

 

ρθητε πρς πειρον δξαν, Χρσανθε Μρτυς καΔαρεα, κατ Παντοκρτορι Λγῳ, στεφανηφροι μα παρστασθε, ὑπρ μν πρεσβεοντες, μακαριζντων μς πντοτε.

Θεοτοκον

Φρττει λογισμς κακαρδα, κατανοοντα σν λοχεαν, τν κατανητον Κρη· Θεν γρ Λγον κυοφρησας, τν δισοῦ ῥυμενον, πσης νγκης τος τιμντς σε.

 

ΤΦωταγωγικν τοῦ Ἤχου.

 

Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθα, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.