ΤΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Εαγγελισμς τς περαγας Θεοτκου καὶ Ἀειπαρθνου Μαρας.

 

Ετχοι Εαγγελισμς ν Κυριακῇ.

 

ΕΝ ΤΜΙΚΡΕΣΠΕΡΙΝ

 

ΣτιχηρΠροσμοια

 

χος δ' Ὁ ἐξ ψστου κληθες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κατοικτειρσας τποημα Πλστης, σπλγχνοις τος οκεοις τε κατακαμπτμενος, Κρης ν μτρΘεπαιδος, οκσαι σπεδει, πρς ν μγας λθεν ρχγγελος. Χαρε προσφθεγγμενος, Θεοχαρτωτε, νν μετσοῦ ὁ Θες μν, μπτοηθς με, τοΒασιλως τν ρχιστρτηγον· ερες γρ χριν, ἣν πλεσεν, Εα τπρν Προμτωρ σου, κασυλλψκατξῃ, τοΠατρς τν μοοσιον.

 

Ξνος στσου λγος καὶ ἡ θα, ξνα σου τὰ ῥήματα κατμηνματα, ἡ Μαριμ πρς τν γγελον, μ με πλανσς, Κρη πρχω γμου μητος, λγεις ς συλλψομαι τν περληπτον, καπς χωρσει μτρα μου, ὃν τμεγθη, τν ορανν χωρσαι οδνανται; Τοῦ Ἀβραμ σε διδαξτω πρν, ἡ καλβη, Θεν χωρσασα, προτυποσα Παρθνε, τν Θεδεκτον γαστρα σου.

 

Ες Ναζαρτ νν τν Πλιν πιφθσας, Πλιν στν μψυχον τοΒασιλως Χριστοῦ, ὁ Γαβριλ κατασπζεται, βον σοι· Χαρε, ελογημνη Θεοχαρτωτε, ἕξεις ν νηδϊ σου Θεν σαρκομενον, καδισοτὸ ἀνθρπινον, πρς τὸ ἀρχαον, δι' εσπλαγχναν νακαλομενον· Ελογημνος τς κοιλας σου, θεος καρπς ὁ ἀθνατος, ὁ παρχων τκσμῳ, δισοτμγα λεος.

Δξα... Κανν... Ἦχος α'

Τῷ ἕκτμηνί, ὁ Ἀρχιστρτηγος πεστλη πρς στν Παρθνον γνν, μηνσασοι τν λγον τς σωτηρας· μα δκακαλσαι σε· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ, τξς Υἱόν, τν πραἰώνων κ Πατρς, ὃς σσει τν λαν ατοῦ, ἐκ τν πταισμτων ατν.

 

Ες τν Στχον, ΣτιχηρΠροσμοια.

χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρχων τν νω Δυνμεων, ὁ Γαβριλ καταπτς, τν Παρθνον σπζεται, χαρε λγων χημα, καθαρν τς Θετητος, σὲ ἐξ αἰῶνος Θες γπησεν, ες κατοικαν τε ρετσατο, δολος Δεσπτου σου, παρουσαν πρειμι, ἀναβον, τξον τν Κριον, ἄφθορος μνουσα.

 

Στχ. Εαγγελζεσθε μραν ξ μρας τ σωτριον τοΘεοῦ ἡμν.

 

Τσου τεδος τπρινον, τΓαβριλ Σεμνή, μτ' ἐκπλξεως φησε, τ σου τὸ ἀξωμα, κατν λγων δναμις; παιδοποιαν προσεπαγγλλμοι, ἐγδπεραν νδρς οκκτημαι, ἄπιθι πρρωθεν, μπλανσς νθρωπε, ὥς περ τπρν, Εαν τν Προμτορα, ὄφις δλιος.

 

Στχ. σατε τΚυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τΚυρίπσα γῆ.

 

Πνεμα Θεοτπανγιον, ἥξει γνὴ ἐπσέ, Θεοχρητε Δσποινα, καὶ ἐπισκισει σοι, τοῦ Ὑψστου δναμις, κατξπαδα διατηροντσου, τν παρθεναν παρασλευτον, οτος Υἱὸς στιν, ἀγενεαλγητος, οτος φθες, σσει τν λαν ατοῦ, καθς ηδκησε.

Δξα... Κανν... Ἦχος δ'

Τῷ ἕκτμηνί, ἀπεστλη ὁ Ἀρχγγελος πρς Παρθνον γνν, καχαρειν ατπροσειπν, εηγγελσατο ξ ατς τν Λυτρωτν προελθεν. Ὅθεν δεξαμνη τν σπασμν, συνλαβσε τν προαινιον Θεν, τν φρστως εδοκσαντα νανθρωπσαι, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

ρχμεθα τομεγλου σπερινοῦ, ἄνευ μετανοιν καΣτιχολογας.

 

Ες δτΚριε κκραξα στμεν στχους ς' καψλλομεν Στιχηρπροσμοια γ' δευτεροντες ατά.

χος πλ. β'

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βουλν προαινιον, ἀποκαλπτων σοι Κρη, Γαβριλ φστηκε, σκατασπαζμενος, καφθεγγμενος· Χαρε γῆ ἄσπορε, χαρε βτε φλεκτε, χαρε βθος δυσθερητον, χαρε γφυρα, πρς τος ορανος μετγουσα, κακλμαξ μετρσιος, ἣν ὁ lακβ θεσατο· χαρε θεα στμνε τοΜννα, χαρε λσις τς ρς, χαρε δμ ἡ ἀνκλησις, μετσοῦ ὁ Κριος.

 

Φανμοι ς νθρωπος, φησν ἡ ἄφθορος Κρη, πρς τν ρχιστρτηγον, καπς φθγγῃ ῥήματα πρ νθρωπον· μετ' ἐμοῦ ἔφης γρ, τν Θεν σεσθαι, κασκηνσειν ν τμτρμου, καπς γενσομαι, λγε μοι χωρον ερχωρον, κατπος γισματος, τοτος Χερουβμ πιβανοντος; Μμε δελεσς πτ· ογρ γνων δονν, γμου πρχω μητος, πς ον παδα τξομαι!

 

Θες που βολεται, νικται φσεως τξις, φησν ὁ Ἀσματος, κατὰ ὑπρ νθρωπον διαπρττεται. τος μος πστευε, ἀληθσι ῥήμασι, Παναγα περμωμε· δὲ ἐβησε· Γνοιτμοι νν ς τὸ ῥῆμσου, κατξομαι τν σαρκον, σρκα ξ μο δανεισμενον, ὅπως ναγγτν νθρωπον, ὡς μνος δυνατς, ες τὸ ἀρχαον ξωμα, διτς συγκρσεως.

Δξα... Κανν...

χος πλ. β' Ἰωννου Μοναχο

πεστλη ξ ορανο Γαβριλ ὁ Ἀρχγγελος, εαγγελσασθαι τΠαρθντν σλληψιν· καὶ ἐλθν ες Ναζαρτ, ἑλογζετο ν αυτῷ, τθαμα κπληττμενος· τι, Πς ὁ ἐν ψστοις κατληπτος ν, ἐκ παρθνου τκτεται! ὁ ἔχων θρνον ορανν, καὶ ὑποπδιον τν γν, ἐν μτρχωρεται γυναικς! ᾧ τὰ Ἑξαπτρυγα καΠολυμματα τενσαι οδνανται, λγμνῳ ἐκ τατης σαρκωθναι ηδκησε, Θεοῦ ἐστι Λγος παρν. Τον σταμαι, καολγω τΚρῃ; Χαρε Κεχαριτωμνη Κριος μετσοῦ, χαρε γνΠαρθνε, χαρε Νμφη νμφευτε, χαρε Μτηρ τς ζως, ελογημνος καρπς τς κοιλας σου.

 

Εσοδος τΦς λαρν, τΠροκεμενον, κατὰ Ἀναγνσματα.

 

Γενσεως τὸ Ἀνγνωσμα

(Κεφ. 28, 10-17)

ξλθεν ακβ πτοφρατος τοῦ ὅρκου καὶ ἐπορεθη ες Χαρρν. Καὶ ἀπντησε τπῳ, καὶ ἐκοιμθη κε· δυ γρ ὁ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν πτν λθων τοτπου, καὶ ἔθηκε πρς κεφαλς ατοῦ, καὶ ἐκοιμθη ν ττπῳ ἐκενῳ, καὶ ἐνυπνισθη. Καὶ ἰδοκλμαξ στηριγμνη ν τγῇ, ἧς κεφαλὴ ἀφικνετο ες τν Ορανν, καοἱ Ἄγγελοι τοΘεοῦ ἀνβαινον κακατβαινον π' ατς. Ὁ δΚριος πεστρικτο π' ατς, καεπεν· γεμι Θες βραμ τοπατρς σου, καὶ ὁ Θες σακ, μφοβοῦ, ἡ γῆ, ἐφ' ἧς σκαθεδεις π' ατς, σοδσω ατν, κατσπρματσου. Καὶ ἔσται τσπρμα σου σεὶ ἄμμος τς γς καπλατυνθσεται πθλασσαν, καλβα, καβορρν, καὶ ἐπὶ ἀνατολς, καὶ ἐνευλογηθσονται ν σοπσαι αφυλατς γς, καὶ ἐν τσπρματ σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγεμι μετσοῦ, διαφυλσσων σε ν τῇ ὁδπσῃ, οὗ ἐὰν πορευθς, καὶ ἐπιστρψω σε ες τν γν τατην, ὅτι ομσε γκαταλπω, ἕως τοποισαι με πντα σα λλησσοι. Καὶ ἐξηγρθη ακβ κ τοῦ ὕπνου ατοκαεπεν· τι στΚριος ν ττπτοτῳ, ἐγδοκ δειν. Καὶ ἐφοβθη, καεπεν· ς φοβερς τπος οτος! Οκ στι τοτο, ἀλλ' ἢ οκος Θεοῦ, καατη πλη τοορανοῦ.

Προφητεας, Ἰεζεκιλ τὸ Ἀνγνωσμα

(Κεφ. 43, 27 & 44, 1-4)

σται πτς μρας τς γδης καὶ ἐπκεινα, ποισουσιν οἱ Ἱερες πτ θυσιαστριον τὰ ὁλοκαυτματα μν, καττοσωτηρου μν, καπροσδξομαι μς, λγει Κριος (μδ' 1). Καὶ ἐπστρεψμε καττν δν τς πλης τν γων τς ξωτρας τς βλεποσης κατὰ ἀνατολς, καατη ν κεκλεισμνη. Καεπε Κριος πρς με· πλη ατη κεκλεισμνη σται, οκ νοιχθσεται, καοδες ομδιλθδι' ατς, ὅτι Κριος Θες, Ἰσραλ εσελεσεται δι' ατς, καὶ ἔσται κεκλεισμνη. Διτι ὁ Ἡγομενος οτος κθηται π' ατν τοφαγεν ρτον νπιον Κυρου, καττν δν τοΑλμ τς πλης εσελεσεται, κακαττν δν ατοῦ ἐξελεσεται. Καεσγαγμε καττν δν τς πλης τν γων τς πρς βορρν, κατναντι τοοκου· καεδον καὶ ἰδοπλρης δξης οκος Κυρου.

Παροιμιν τὸ Ἀνγνωσμα

(Κεφ. 9, 1-11)

σοφα κοδμησεν αυτοκον καὶ ὑπρεισε στλους πτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτς θματα, καὶ ἐκρασεν ες κρατρα τν αυτς ονον, καὶ ἡτοιμσατο τν αυτς τρπεζαν. Ἀπστειλε τος αυτς δολους, συγκαλοσα μετὰ ὑψηλοκηργματος, ὡς πκρατρα, λγουσα· ς στιν φρων, ἐκκλιντω πρς με, κατος νδεσι φρενν επεν· λθετε φγετε τν μν ρτον, κα πετε ονον, ὃν κεκρακα μν, ἀπολπετε φροσνην, καζσεσθε, καζητσατε φρνησιν, ἵνα βισητε, κακατορθσητε σνεσιν ν γνσει, ὁ παιδεων κακος, λψεται αυτῷ ἀτιμαν, ἐλγχων δτν σεβῆ, μωμσεται αυτν, (ογρ λεγχοι τῷ ἀσεβεῖ, μλωπες ατῷ). Μὴ ἔλεγχε κακος, ἵνα μμισσωσσε, ἔλεγχε σοφν καὶ ἀγαπσει σε. Δδου σοφῷ ἀφορμν, κασοφτερος σται, γνριζε δικαίῳ, καπροσθσει τοδχεσθαι. Ἀρχσοφας, φβος Κυρου, κα βουλὴ Ἁγων, σνεσις, (τγρ γνναι Νμον, διανοας στν γαθς)· τοτγρ ττρππολν ζσεις χρνον, καπροστεθσετασοι τη ζως.

 

Ες τν Λιτν, ψλλομεν τπαρντα διμελα Στιχηρά.

χος α' Βζαντος

Τῷ ἕκτμηνί, ὁ Ἀρχιστρτηγος πεστλη πρς στν Παρθνον καὶ Ἁγνν, μηνσασοι τν λγον τς σωτηρας, ἅμα δκακαλσαι σε· Χαρε Κεχαριτωμνη Κριος μετσο· τξΥἱόν, τν πραἰώνων κ Πατρς, ὃς σσει τν λαν ατοῦ, ἐκ τν πταισμτων ατν.

ατς νατολου

ν τμηντῷ ἕκτῳ, ἀπεστλη ορανθεν Γαβριλ ὁ Ἀρχγγελος, ἐν πλει τς Γαλιλαας Ναζαρτ, κομσαι τΚρχαρς εαγγλια, καπροσελθν πρς ατν βησε λγων· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ, χαρε δοχεον τς χωρτου φσεως· ν γρ ορανοοκ χρησαν, ἡ νηδς σου κεχρηκεν ελογημνη· Χαρε σεμνή, τοῦ Ἀδμ ἡ ἀνκλησις, κατς Εας λτρωσις, καχαρτοκσμου, καὶ ἀγαλλασις τογνους μν.

ατς

πεστλη γγελος Γαβριλ, ορανθεν κ Θεοῦ, πρς Παρθνον μλυντον, ες πλιν τς Γαλιλαας Ναζαρτ, εαγγελσασθαι αττοξνου τρπου τν σλληψιν. Ἀπεστλη δολος σματος, πρς μψυχον πλιν καπλην νοερν, μηνσαι Δεσποτικς παρουσας τν συγκατβασιν. Ἀπεστλη στρατιτης ορνιος, πρς τὸ ἔμψυχον τς δξης Παλτιον, προετοιμσαι τΚτστκατοικαν ληκτον, καπροσελθν πρς ατν κραγαζε· Χαρε θρνε πυρμορφε, τν τετραμρφων περενδοξοτρα, Χαρε καθδρα, Βασιλικορνιε, χαρε ρος λατμητον, δοχεον πανντιμον· ν σογρ πν τπλρωμα κατκησε, τς Θετητος σωματικς, εδοκίᾳ Πατρς ϊδου, κασυνεργείᾳ τοῦ Ἁγου Πνεματος, Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετΣοῦ.

Δξα... Κανν...

χος β' ΚοσμΜοναχο

Εαγγελζεται Γαβριλ τΚεχαριτωμνσμερον· Χαρε νμφευτε Κρη καὶ ἀπειργαμε, μκαταπλαγς τξνμου μορφῇ, μηδδειλισς, Ἀρχγγελς εμι, ὄφις ξηπτησεν Εαν ποτέ, νν εαγγελζομασοι τν χαρν, καμενες φθορος, κατξτν Κριον χραντε.

 

Ες τν Στχον Στιχηρὰ Ἰδιμελα.

χος δ'

Τῷ ἕκτμηνί, ἀπεστλη ὁ Ἀρχγγελος πρς Παρθνον γνν, καχαρειν ατπροσειπν, εηγγελσατο ξ ατς τν Λυτρωτν προελθεν. Ὅθεν πιστς δεξαμνη τν σπασμν, συνλαβσε τν προαινιον Θεν, τν φρστως εδοκσαντα νανθρωπσαι, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

 

Στχ. Εαγγελζεσθε μραν ξ μρας τ σωτριον τοΘεοῦ ἡμν.

 

Γλσσαν ν οκ γνω, ἤκουσεν Θεοτκος· λλει γρ πρς ατν ὁ Ἀρχγγελος, τοΕαγγελισμοτὰ ῥήματα· θεν πιστς δεξαμνη τν σπασμν, συνλαβσε τν προαινιον Θεν. Δικαὶ ἡμες γαλλμενοι βομν σοι· ὁ ἐξ ατς σαρκωθες τρπτως Θες, ερνην τκσμδρησαι, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

 

Στχ. σατε τΚυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τΚυρίπσα γῆ.

 

δοὺ ἡ ἀνκλησις νν πφανεν μν, ὑπρ λγον Θες τος νθρποις νοται, Ἀρχαγγλου τφωνῇ ἡ πλνη κμειοται· Παρθνος γρ δχεται τν χαρν, τὰ ἐπγεια γγονεν ορανς, ὁ κσμος λλυται τς ρχαας ρς. Ἀγαλλισθω κτσις καφωνας ανυμνετω. Ὁ ποιητς καλυτρωτς μν, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Ἦχος δ'

νδρου εροσολυμτου

Σμερον χαρς Εαγγλια, παρθενικπανγυρις, τκτω τος νω συνπτεται, ὁ Ἀδμ καινουργεται, ἡ Εα τς πρτης λπης λευθεροται, καὶ ἡ σκηντς καθ' ἡμς οσας τθεσει τοπροσληφθντος φυρματος, νας Θεοκεχρημτικεν. Ὦ Μυστριον! ὁ τρπος τς κενσεως γνωστος, ὁ τρπος τς συλλψεως φραστος, Ἄγγελος λειτουργετθαματι, παρθενικγαστρ τν Υἱὸν ποδχεται, Πνεμα γιον καταπμπεται, Πατρ νωθεν εδοκεῖ, κατσυνλλαγμα, κατκοινν πραγματεεται βολησιν, ἐν ᾧ, καδι' οσωθντες, συνδτΓαβριλ, πρς τν Παρθνον βοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ, ἐξ ς σωτηρα, Χριστς Θες μν, τν καθ' ἡμς προσλαβμενος φσιν, πρς αυτν πανγαγεν· Ατν κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

 

Τρισγιον

 

πολυτκιον χος δ' ἐκ τρτου

Σμερον τς σωτηρας μν τΚεφλαιον, κατοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρου φανρωσις, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς τς Παρθνου γνεται, καΓαβριλ τν χριν εαγγελζεται. Δι(καὶ ἡμες) σν αττΘεοτκβοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.
 

πλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Κθισμα χος α'

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μγας Στρατηγς, τν ἀΰλων ταγμτων, ες πλιν Ναζαρτ, ἐπιστς Βασιλα, μηνει σοι χραντε, τν αἰώνων καΚριον· Χαρε, λγων σοι, Ελογημνη Μαρα, ἀκατληπτον, καὶ ἀνερμνευτον θαμα, βροτν ἡ ἀνκλησις.

 

Δξα... Κανν... πλιν τατο

 

Μεττβ' Στιχολογαν

Κθισμα χος γ'

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμερον πασα κτσις γλλεται, ὅτι τχαρσοι φωνεῖ Ἀρχγγελος, ελογημνη σΣεμνή, καὶ Ἄχραντε πανμωμε. Σμερον τοῦ ὄφεως, ἀμαυροται τφραγμα· ρς γρ διαλλυται, τοΠροπτορος σνδεσμος. Δικακατπντα βομν σοι· Χαρε Κεχαριτωμνη.

 

Μετδτν Πολυλεον

Κθισμα χος δ'

Κατεπλγη ωσφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γαβριλ ξ ορανοῦ, τΧαρε κρζει τσεμνῇ, ὅτι συλλψῃ ἐν γαστρί, τν προαινιον Θεν, τν διλγου τπρατα συστησμενον· θεν Μαριμ πεφθγγετο· νανδρς εμι, καπς τξω Υἱόν; ἄσπορον γονν τς ἑώρακε; καὶ ἑρμηνεων λεγεν ὁ Ἄγγελος, τΘεοτκκαΠαρθν· λεσετασοι· γιον Πνεμα, καδναμις ψστου πισκισει σοι.

 

Δξα... τατ

 

Κανν... ὅμοιον

πεστλη Γαβριλ, πρς τν Παρθνον καὶ ἁγνν, καὶ ἐμνυσεν ατῇ, τν νεκλλητον χαρν, ὅτι σπρως συλλψκα οφθαρσ· τξγρ Υἱόν, τν πραἰώνων Θεν, ὃς σσει τν λαν, ἐκ τν πταισμτων ατν, καμαρτυρεῖ ὁ πμψας με επεν σοι· Ελογημνη τΧαρε, Παρθνος τκτεις, καμεττκον, πλιν μνεις Παρθνος.

 

Τα' Ἀντφωνον τοδ' Ἤχου.

ντφωνον Α'

·        Ἐκ νετητς μου πολλπολεμεμε πθη, ἀλλ' ατς ντιλαβοῦ, κασσον Σωτρ μου.

·        Ομισοντες Σιν, ασχνθητε πτοΚυρου· ς χρτος γρ, πυρὶ ἔσεσθε πεξηραμμνοι.

Δξα...

γίῳ Πνεματι, πσα ψυχζωοται, κακαθρσει ψοται λαμπρνεται, ττριαδικΜονδι εροκρυφως.

Κανν...

γίῳ Πνεματι, ἀναβλζει ττς χριτος εθρα, ἀρδεοντα, ἅπασαν τν κτσιν πρς ζωογοναν.

 

Προκεμενον χος δ'

Εαγγελζεσθε μραν ξ μρας τ σωτριον τοΘεοῦ ἡμν.

Στχ. σατε τΚυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τΚυρίπσα γῆ.

 

Τό, Πσα πνο

 

Εαγγλιον κ τοκατ Λουκν.

ναστσα Μαριμ πορεθη...

 

Δξα... Τας τς Θεοτκου...

Κανν... τατ

 

Στχ. λησν με Θες καττμγα λες σου...

 

χος β' ΚοσμΜοναχο

Εαγγελζεται Γαβριλ τΚεχαριτωμνσμερον· Χαρε νμφευτε Κρη καὶ ἀπειργαμε, μκαταπλαγς τξνμου μορφῇ, μηδδειλισς, Ἀρχγγελς εμι, ὄφις ξηπτησεν Εαν ποτέ, νν εαγγελζομασοι τν χαρν, καμενες φθορος, κατξτν Κριον χραντε.

 

Κανν, οὗ ἡ Ἀκροστιχς, κατὰ Ἀλφβητον.

 

Ποημα ωννου Μοναχο

 

δα' χος δ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἀνοξω τστμα μου καπληρωθσεται Πνεματος, καλγον ρεξομαι, τΒασιλδι Μητρί, καὶ ὀφθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, καὶ ᾄσω γηθμενος, τατης τν Σλληψιν».

 

δτω σοι Δσποινα, κινν τν λραν τοΠνεματος, Δαυδ Προπτωρ σου· κουσον θγατερ, τν χαρμσυνον, φωνν τν τοῦ Ἀγγλου· χαρν γρ μηνει σοι, τν νεκλλητον.

Ὁ Ἄγγελος

Βοσοι γηθομενος· κλνον τος σου καπρσχες μοι, Θεοκαταγγλλοντι, σλληψιν σπορον· ερες χριν γρ, ἐνπιον Κυρου, ἣν ερεν οδποτε, ἄλλη τις Πναγνε.

Θεοτκος

Γνωσθτω μοι γγελε, τν σν ημτων δναμις, πς σται ερηκας; λγε σαφστατα, πς συλλψομαι, Παρθνος οσα Κρη; πς δκα γενσομαι, Μτηρ τοΚτστου μου;

Ὁ Ἄγγελος

Δολως με φθγγεσθαι, διαλογζῃ ὡς οικε· καχαρω θεμενος, τν σν σφλειαν, θρσει Δσποινα· Θεογρ βουλομνου, ῥαδως περανεται, κατπαρδοξα.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νοξω τστμα μου καπληρωθσεται Πνεματος, καλγον ρεξομαι, τΒασιλδι Μητρί, καὶ ὀφθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, καὶ ᾄσω γηθμενος, τατης τν Σλληψιν.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τος σος μνολόγους, Θεοτόκε, ζσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· κν τσεπτΣυλλψει σου, στεφνων δξης ξωσον».

Θεοτκος

ξλιπεν ρχων ξ οδα, ὁ χρνος φστηκε λοιπν, καθ' ὃν ναφανσεται, ἡ τν θνν λπς Χριστς, σ δπς τοτον τξομαι, Παρθνος οσα, σαφνισον.

Ὁ Ἄγγελος

Ζητες παρ' ἐμογνναι Παρθνε, τν τρπον συλλψεως τς σς, ἀλλ' οτος νερμνευτος· τΠνεμα δτὸ Ἅγιον, δημιουργδυνμει σοι, ἐπισκισαν ργσεται.

Θεοτκος

Ἡ ἐμΠρομτωρ δεξαμνη, τν γνμην τοῦ ὄφεως τρυφς, τς θεας ξωστρκισται· διπερ κγδδοικα, τν σπασμν τν ξνον σου, ελαβουμνη τν λισθον.

Ὁ Ἄγγελος

Θεοπαρασττης πεστλην, τν θεαν μηνσων σοι βουλν, τμε φοβΠανμωμε, τν μλλν σε φοβομενον, τελαβμε Δσποινα, τν σσεπτς ελαβομενον;

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος σος μνολόγους, Θεοτόκε, ζσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· κν τσεπτΣυλλψει σου, στεφνων δξης ξωσον.

 

Κθισμα χος πλ. δ'

Αλν ποιμενικν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λγος τοΘεοῦ, ἐπγς νν κατλθεν, ὁ Ἄγγελος βον, τΠαρθνῳ ἐπστη· Χαρε Ελογημνη, ἡ τν σφραγδα μνη φυλξασα, ἐν μτρδεξαμνη, τν πραἰώνων Λγον καΚριον, ἵνα κ πλνης σσῃ ὡς Θες, τγνος τν νθρπων.

 

Δξα... Κανν... τατ

 

δδ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὁ καθμενος ν δξῃ, ἐπθρνου Θετητος, ἐν νεφλκοφῃ, ἦλθεν ησος ὁ ὑπρθεος, τῇ ἀκηρτ παλμκα δισωσε, τος κραυγζοντας· Δξα Χρισττδυνμει σου».

Θεοτκος

ερν τινα Παρθνον, τεξομνην κκοα, τοΠροφτου πλαι, τν μμανουλ προθεσπσαντος, ἐπιποθδτογνναι, πς Θετητος, τν νκρασιν, φσις βροτν ποστσεται;

Ὁ Ἄγγελος

Κατεμνυσεν βτος, ἀκατφλεκτος μενασα, δεξαμνη φλγα, Κεχαριτωμνη νμφευτε, τοκατσ Μυστηρου τὸ ἀπρρητον· μεττκον γρ, μενες γνή, ἀειπρθενος.

Θεοτκος

Λαμπρυνμενος τφγγει, τοΘεοπαντοκρτορος, ἀληθεας κρυξ, λγε, Γαβριλ, ἀληθστατα, πς, ἀκηρτου μενοσης τς γνεας μου; Λγον τξομαι, μετσαρκς τν σματον.

Ὁ Ἄγγελος

Μετδους σοι ς δολος, τΚυρίᾳ παρσταμαι, μετφβου Κρη, νν κατανοεν ελαβομασε, ὡς ετς ππκον καταβσεται, ἐπσΛγος, ὁ τοΠατρς ς ηδκησε.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

καθμενος ν δξῃ, ἐπθρνου Θετητος, ἐν νεφλκοφῃ, ἦλθεν ησος ὁ ὑπρθεος, τῇ ἀκηρτ παλμκα δισωσε, τος κραυγζοντας· Δξα Χρισττδυνμει σου.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐξστη τσμπαντα, ἐπτθείᾳ δξσου· σγρ πειργαμε Παρθνε, ἔσχες ν μτρτν ππντων Θεν, καττοκας χρονον Υἱόν, πσι τος μνοσσε, σωτηραν βραβεοντα».

Θεοτκος

Νοεν σου οδναμαι, τν λγων τν κρβειαν· θαματα γρ γγονε πολλκις, θείᾳ δυνμει τερατουργομενα, σμβολα κατποι νομικοί, ττοκε Παρθνος δέ, ἀπειρνδρως οδποτε.

Ὁ Ἄγγελος

ΞενζΠανμωμε· καξνον γρ τθαμσου· μνη γρ τν πντων Βασιλα, δξῃ ἐν μτρσαρκωθησμενον, κασπροτυποσι Προφητν, ῥήσεις καανγματα, κατοΝμου τσμβολα.

Θεοτκος

πσιν χρητος, καπσιν θερητος, πς οτος δυνσεται Παρθνου, μτραν οκσαι, ἣν ατς πλασε; πς δκασυλλψομαι Θεν, Λγον τν συνναρχον, τΠατρκατΠνεματι;

Ὁ Ἄγγελος

Πρς τν σν Προπτορα, Δαυδ παγγειλμενος, θσειν κ καρποτοτς κοιλας, ἐπτν θρνον τς Βασιλεας ατοῦ, τν τοῦ Ἰακβ σε καλλονν, μνην ξελξατο, λογικν νδιατημα.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξστη τσμπαντα, ἐπτθείᾳ δξσου· σγρ πειργαμε Παρθνε, ἔσχες ν μτρτν ππαντων Θεν, καττοκας χρονον Υἱόν, πσι τος μνοσσε, σωτηραν βραβεοντα.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐβησε, προτυπν τν ταφν τν τριμερον, ὁ Προφτης, Ἰωνς ν τκτει δεμενος· κ φθορς με ῥῦσαι, ἸησοΒασιλετν δυνμεων».

Θεοτκος

ημτων σου, τν φωνν Γαβριλ, τν χαρμσυνον, δεξαμνη, εφροσνης νθου πεπλρωμαι· χαρν γρ μηνεις, καχαρν καταγγλλεις τν ληκτον.

Ὁ Ἄγγελος

Σοδδοται, ἡ χαρΘεομτορ ἡ ἔνθεος, σοτΧαρε, πσα κτσις κραυγζει Θενυμφε· σγρ μνη Μτηρ, τοΥοτοΘεοπροωρσθης γνή.

Θεοτκος

Τς Εας νν, δι μοκαταργεσθω κατκριμα, ἀποδτω, δι' ἐμοτὸ ὀφελημα σμερον, δι' ἐμοτχρος, τὸ ἀρχαον δοθτω πληρστατον.

Ὁ Ἄγγελος

πσχετο, ὁ Θες, Ἀβραμ τπροπτορι, ελογεσθαι, ἐν τσπρματι τοτου τὰ Ἔθνη γν· δισοδ πρας, ἡ ὑπσχεσις δχεται σμερον.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βησε, προτυπν τν ταφν τν τριμερον, ὁ Προφτης, Ἰωνς ν τκτει δεμενος· κ φθορς με ῥῦσαι, ἸησοΒασιλετν δυνμεων.

 

Κοντκιον χος πλ. δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῇ ὑπερμχστρατηγτνικητρια, ὡς λυτρωθεσα τν δεινν εχαριστρια, ἀναγρφω σοι Πλις σου Θεοτκε· λλ' ὡς χουσα τκρτος προσμχητον, ἐκ παντοων με κινδνων λευθρωσον, ἵνα κρζω σοι· Χαρε νμφη νμφευτε.

Οκος

γγελος πρωτοσττης, ορανθεν πμφθη, επεν τΘεοτκ τΧαρε κασν τῇ ἀσωμτφωνῇ, σωματομενν σε θεωρν Κριε, ἐξστατο καὶ ἵστατο, κραυγζων πρς ατν τοιατα.

·        Χαρε, δι' ἧς χαρὰ ἐκλμψει, χαρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλεψει.

·        Χαρε, το πεσντος , Ἀδμ ἡ ἀνκλησις, χαρε τν δακρων τς Εας λτρωσις.

·        Χαρε, ὕψος δυσανβατον νθρωπνοις λογισμος, χαρε, βθος δυσθερητον καὶ Ἀγγλων φθαλμος.

·        Χαρε, ὅτι πρχεις Βασιλως καθδρα, χαρε, ὅτι βαστζεις τν βαστζοντα πντα.

·        Χαρε, ἀστρ μφανων τν λιον, χαρε, γαστρ νθου σαρκσεως.

·        Χαρε, δι' ἧς νεουργεται κτσις, χαρε, δι' ἧς βρεφουργεται Κτστης.

·        Χαρε, Νμφη νμφευτε.

 

Συναξριον

ΤΚΕ' τοατομηνς, ὁ Εαγγελισμς τς περαγας Δεσπονης μν Θεοτκου καὶ Ἀειπαρθνου Μαρας.

Στχοι

·        Ἤγγειλεν Υἱὸν γγελος τΠαρθνῳ,

·        Πατρς μεγστης Βουλς μγαν.

·        Γθεο τΜαρίῃ ἔφατ' Ἄγγελος εκδι πμπτῃ.

Καὶ ἅμα τλόγτοῦ Ἀρχαγγέλου καατς, συνέλαβεν περφυς ν τῇ ἀχράντγαστρτν Υἱὸν καΛόγον τοΘεοῦ.

Ατῷ ἡ δόξα κατκράτος ες τος αινας. Ἀμήν.

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Οκ λτρευσαν, τκτστει οΘεφρονες, παρτν κτσαντα, ἀλλπυρς πειλν, ἀνδρεως πατσαντες, χαροντες ψαλλον· περμνητε, ὁ τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ».

Θεοτκος

Φς τὸ ἄϋλον, μηνων λσματος, ἑνωθησμενον, δι' εσπλαγχναν πολλν, φαιδρν Εαγγλιον, θεα κηργματα, νν κραυγζεις μοι· Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς σς κοιλας.

Ὁ Ἄγγελος

Χαρε δσποινα, Παρθνε χαρε πναγνε, χαρε δοχεον Θεοῦ, χαρε λυχνα φωτς, Ἀδμ ἡ ἀνκλησις, Εας λτρωσις, ὄρος γιον, περιφανς γασμα, κανυμφν θανασας.

Θεοτκος

Ψυχν γνισε, κα σμα καθηγασε, ναν εργσατο, χωρητικν με Θεοῦ, σκηνν Θεοκσμητον, ἔμψυχον τμενος, ἡ ἐπλευσις, τοΠαναγου Πνεματος, καζως γνν Μητρα.

Ὁ Ἄγγελος

ς πολφωτον, λαμπδα καθετευκτον, παστδα βλπω σε, νν ς χρυσΚιβωτς, τοΝμου τν προχον, δχου Πανμωμε, εδοκσαντα, τν τν νθρπων ῥύσασθαι, δισοφθαρτν οσαν.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ λτρευσαν, τκτστει οθεφρονες, παρτν κτσαντα, ἀλλπυρς πειλν, ἀνδρεως πατσαντες, χαροντες ψαλλον· περμνητε, ὁ τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ.

 

στον τι αται αβ' ᾠδαπεριχουσιν κροστιχδα τν κατὰ Ἀλφβητον, ἡ μν η' ὀρθς, ἡ δθ' ἀντιστρφως.

 

δη' Ερμς

Ὁ Ἄγγελος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἄκουε Κρη Παρθνε γνή, επτω δὴ ὁ Γαβριλ, Βουλν ψστου ρχααν ληθινν. Γενοπρς ποδοχν τομη Θεο· δισογρ ὁ ἀχρητος, βροτος ναστραφσεται· δικαχαρων βο· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον».

Θεοτκος

ννοια πσα ττται βροτν, ἀντφησεν Παρθνος. Ζητοσα περ μοι φθγγπαρδοξα.Ἥσθην σου τος λγοις, ἀλλδδοικα, θαμβηθεσα μὴ ἀπτμε, ὡς Εαν πρρω πμψς Θεοῦ, ἀλλ' ὅμως δε βος· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Ὁ Ἄγγελος

δε σοι τὸ ἄπορον λλυται, φησπρς τατα Γαβριλ· Καλς γρ φης τ πργμα δυστκμαρτον. Λγοις σν χειλων πειθαρχοσα λοιπν. Μὴ ἀμφβαλλε ς πλσματι, ὡς πργματι δπστευε, ἐγγρ χαρων βο· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Θεοτκος

Νμος οτος θεθεν βροτος, ἡ ἄμεμπτος αθις φησί, Ξυνοῦ ἐξ ρωτος τκον προρχεσθαι. Οκ οδα συζγου παντελς δονν. Πς ον λγεις τι τξομαι; φοβομαι μὴ ἀπτλαλς, ἀλλ᾽ ὅμως δε βος· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Ὁ Ἄγγελος

Ῥήματα περ μοι φθγγΣεμνή, ὁ Ἄγγελος πλιν βοᾷ. Συνθους πλει λοχεας νθρπων θνητν, τν ντως Θεν σοι παγγλλομαι. Ὑπρ λγον τε καὶ ἔννοιαν, σαρκομενον ς οδεν κ σο· δικαχαρων βο· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Θεοτκος

Φανμοι ληθεας ῥήτωρ, κατθετο Παρθνος· Χαρς κοινς γρ λλυθας γγελος. Ψυχν ον πε καθγνισμαι Πνεματι. Ὡς τὸ ῥῆμσου γενσθω μοι· σκηνοτω ν μοὶ ὁ Θες, πρς ν βομετ σο· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κουε Κρη Παρθνε γνή, επτω δὴ ὁ Γαβριλ, Βουλν ψστου ρχααν ληθινν. Γενοπρς ποδοχν τομη Θεο· δισογρ ὁ ἀχρητος, βροτος ναστραφσεται· δικαχαρων βο· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

δθ'

Μ ε γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν

 

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

λφβ. ἀντιστρφως, Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὡς μψχΘεοκιβωτῷ, ψαυτω μηδαμς χερ μυτων. Χελη δπιστν τΘεοτκῳ ἀσιγτως· Φωνν τοῦ Ἀγγλου ναμλποντα, ἐν γαλλισει βοτω· Χαρε Κεχαριτωμνη Κριος μετσοῦ».

 

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

πρ ννοιαν συλλαβοσα Θεν, τς φσεως θεσμος λαθες Κρη. Σγρ ν ττκτειν τμητρων διδρας. Ῥευστφσις περ καθεστηκυα· θεν παξως κοεις· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

Πς πηγζεις γλα Παρθνε γνὴ; Οφρει ξειπεν γλσσα βροτεα· Ξνον γρ φσεως πιδεκνυσαι πργμα. Νομμου γονς ρους περβανον· θεν παξως κοεις· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

Μυστικς τας εροτεκτοις Γραφας, Λαλεται περσοῦ, Μτερ ψστου. Κλμακα γρ πλαι ακβ σε προτυποσαν· δν φη· Βσις Θεοατη· θεν παξως κοεις· Χαρε κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

Θαυμαστν τῷ ἹεροφντΜωσε· βτος κατπρ δειξε τρας. Ζητν δτπρας ες διβασιν χρνου. Ἐν Κρῃ ἁγνῇ, ἔφη, κατοπτεσω· ᾗ ὡς Θεοτκλεχθεη· Χαρε κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

Δανιλ σε ρος καλενοητν· Γενντριαν Θεοῦ ὁ Ἡσαας· Βλπει δὲ ὡς πκον Γεδεν, ὁ Δαυδ δέ, Ἁγασμα φσκει, πλην δσε λλος· δΓαβριλ σοι κραυγζει· Χαρε κεχαριτωμνη· Κριος μετσοῦ.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς μψχΘεοκιβωτῷ, ψαυτω μηδαμς χερ μυτων. Χελη δπιστν τΘεοτκῳ ἀσιγτως. Φωνν τοῦ Ἀγγλου ναμλποντα, ἐν γαλλισει βοτω· Χαρε Κεχαριτωμνη Κριος μετσοῦ.

 

ξ α π ο σ τ ε ι λ ά ρ ι ο ν

Τος Μαθητας συνλθωμεν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγελικν δυνμεων, Στρατηγς πεστλη, ἐκ ΘεοΠαντοκρτορος, πρς γνν καΠαρθνον, εαγγελσασθαι ξνον, καὶ ἀπρρητον θαμα, ὅτι Θες ς νθρωπος, ἐξ ατς βρεφουργεται, ἄνευ σπορς, ἀναπλττων βρτειον παν γνος· Λαοεαγγελζεσθε, τν νπλασιν κσμου.

μοιον

Χαρε κατρας λτρωσις, τοῦ Ἀδμ Θεοτκε, χαρε σεμνΜητρθεε, χαρε μψυχε βτε, χαρε λαμπς, χαρε θρνε, χαρε κλμαξ καπλη, χαρε τθεον χημα, χαρε κοφη νεφλη, χαρε ναέ, χαρε στμνε πγχρυσε, χαρε ρος, χαρε σκηνκατρπεζα, χαρε Εας λσις.

 

Ες τος Ανους στμεν Στχους δ' καψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια.

 Ἦχος α'

Τν ορανων ταγμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ορανων ψδων, ὁ Γαβριλ καταπτς, ες Ναζαρτ πστη, πρς Παρθνον Μαραν, βον αττΧαρε· συλλψΥἱόν, τοῦ Ἀδμ ρχαιτερον, τν ποιητν τν πντων κα λυτρωτν, τν βοντων σοι τΧαρε γνή.

 

Γαβριλ τΠαρθνῳ, τΕαγγλιον, ἐξ ορανοκομσας, ἀνεβα τΧαρε· συλλψῃ ἐν γαστρσου τν σοχωρητν, κατκσμῳ ἀχρητον, κακυοφρος φθστοῦ ἐκ Πατρς, πρὸ ἑωσφρου νατελαντος.

 

συναδιος Λγος, το προανρχου Πατρς, μχωρισθες τν νω, νν πστη τος κτω, δι' ἄκραν εσπλαγχναν οκτον λαβν, το καθ' ἡμς λισθματος, κατοῦ Ἀδμ τν πτωχεαν ναλαβν, ἐμορφθη τὸ ἀλλτριον.

Δξα... Κανν...

χος β' Θεοφνους

Το π' αἰῶνος μυστριον, ἀνακαλπτεται σμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς νθρπου γνεται, ἵνα τοχερονος μεταλαβν, μεταδμοι τοβελτονος. Ἐψεσθη πλαι δμ, καΘες πιθυμσας ογγονεν, ἄνθρωπος γνεται Θες, ἵνα Θεν τν δμ περγσηται. Εφραινσθω κτσις, χορευτω, ἡ φσις, ὅτι ρχγγελος Παρθνῳ, μετδους παρσταται, κατΧαρε κομζει, τς λπης ντθετον. Ὁ δισπλγχνα λους νανθρωπσας, Θες μν δξα σοι.

 

Δοξολογα μεγλη

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

 

ΤΤυπικκαὶ ἐκ τοΚαννος, ᾨδγ' κας'. Εδβολει, λγε τπαρντα ντφωνα.

 

ντφωνον Α'

Στχος α'. Ὁ Θες τκρμ σου τΒασιλεδς, κατν δικαιοσνην σου τυἱῷ τοβασιλως.

 

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου...

 

Στχος β'. Ἀναλαβτω τὰ ὄρη ερνην τλαῷ, κα οβουνοδικαιοσνην.

 

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου...

 

Στχος γ'. Εαγγελζεσθε μραν ξ μρας, τσωτριον τοΘεοῦ ἡμν.

 

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου...

 

Στχος δ'. Ὤμοσε Κριος τΔαυδ λθειαν καομὴ ἀθετσει ατν.

 

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου...

Δξα... Κανν...

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου...

 

ντφωνον Β'

Στχος α'. Καταβσεται ς ετς ππκον, καὶ ὡσεσταγν στζουσα πτν γν.

 

Σσον μς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι' ἡμς σαρκωθες...

 

Στχος β'. Ἡγασε τσκνωμα ατοῦ ὁ Ὕψιστος.

 

Σσον μς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι' ἡμς...

 

Στχος γ'. Ὁ Θες μφανς ξει, ὁ Θες μν καοπαρασιωπσεται.

 

Σσον μς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι' ἡμς...

 

Στχος δ'. Ἀνατελεῖ ἐν τας μραις ατοδικαιοσνη, καπλθος ερνης.

 

Σσον μς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι' ἡμς...

Δξα... Κανν...

μονογενς Υἱὸς καΛγος,..

 

ντφωνον Γ'

Στχος α'. Ἔσται τὸ ὄνομα ατοελογημνον ες τος αἰῶνας.

χος δ'

Σμερον τς σωτηρας μν τΚεφλαιον, κατοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρου φανρωσις, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς τς Παρθνου γνεται, καΓαβριλ τν χριν εαγγελζεται. Δι(καὶ ἡμες) σν αττΘεοτκβοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Στχος β'. Ελογητς Κριος Θες τοῦ Ἰσραλ, ὁ ποιν θαυμσια μνος.

 

Σμερον τς σωτηρας μν τΚεφλαιον, κατοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρου φανρωσις, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς τς Παρθνου γνεται, καΓαβριλ τν χριν εαγγελζεται. Δι(καὶ ἡμες) σν αττΘεοτκβοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Στχος γ'. Ελογημνον τὸ ὄνομα ατοες τν αἰῶνα, καες τν αἰῶνα τοαἰῶνος.

 

Σμερον τς σωτηρας μν τΚεφλαιον, κατοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρου φανρωσις, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς τς Παρθνου γνεται, καΓαβριλ τν χριν εαγγελζεται. Δι(καὶ ἡμες) σν αττΘεοτκβοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

 

ι σ ο δ ι κ ό ν

 Εαγγελζεσθε μραν ξ μρας τ σωτριον τοΘεοῦ ἡμν.

 Σσον μς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι' ἡμς σαρκωθες.

 

πολυτκιον χος δ'

Σμερον τς σωτηρας μν τΚεφλαιον, κατοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρου φανρωσις, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς τς Παρθνου γνεται, καΓαβριλ τν χριν εαγγελζεται. Δι(καὶ ἡμες) σν αττΘεοτκβοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Κοντκιον χος πλ. δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῇ ὑπερμχστρατηγτνικητρια, ὡς λυτρωθεσα τν δεινν εχαριστρια, ἀναγρφω σοι Πλις σου Θεοτκε. Ἀλλ' ὡς χουσα τκρτος προσμχητον, ἐκ παντοων με κινδνων λευθρωσον, ἵνα κρζω σοι· Χαρε νμφη νμφευτε.

 

Ες τό, Ἐξαιρτως

Εαγγελζου γχαρν μεγλην, ανετε ορανοΘεοτν δξαν.

 

«Ὡς μψχΘεοκιβωτῷ, ψαυτω μηδαμς χερ μυτων. Χελη δπιστν τΘεοτκῳ ἀσιγτως. Φωνν τοῦ Ἀγγλου ναμλποντα, ἐν γαλλισει βοτω· Χαρε Κεχαριτωμνη Κριος μετσοῦ».

 

Κοινωνικν

ξελξατο Κριος τν Σιν, ᾑρετσατο ατν ες κατοικαν αυτῷ. Ἀλληλοϊα.

 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΕΘΝΙΚΕΟΡΤ

 

ερες: Ελογητς Θες μν, πντοτε, νν καὶ ἀεκα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

 

πολυτκιον χος δ'

Σμερον τς σωτηρας μν τΚεφλαιον, κατοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρου φανρωσις, ὁ Υἱὸς τοΘεοῦ, Υἱὸς τς Παρθνου γνεται, καΓαβριλ τν χριν εαγγελζεται. Δι(καὶ ἡμες) σν αττΘεοτκβοσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

 

Κοντκιον χος πλ. δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῇ ὑπερμχστρατηγτνικητρια, ὡς λυτρωθεσα τν δεινν εχαριστρια, ἀναγρφω σοι Πλις σου Θεοτκε. Ἀλλ' ὡς χουσα τκρτος προσμχητον, ἐκ παντοων με κινδνων λευθρωσον· να κρζω σοι· Χαρε νμφη νμφευτε.

 

καΔοξολογα

Δξα σοι τδεξαντι τΦς...

 

·        Ἐλησον μς, ὁ Θες, καττμγα λες σου, δεμεθσου, ἐπκουσον καὶ ἐλησον.

·        Ἔτι δεμεθα πρ τν εσεβν καὶ Ὀρθοδξων Χριστιανν.

·        Ἔτι δεμεθα πρ τοῦ Ἀρχιεπισκπου μν , καπσης τς ν Χριστῷ ἡμν δελφτητος.

·        Ἔτι δεμεθα πρ τοεσεβος μν θνους καπσης ρχς καὶ ἐξουσας ν ατῷ, το κατξηρν, θλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρστου μν Στρατοῦ, καὶ ὑπρ τοΚριον τν Θεν μν ππλον συνεργσαι κακατευοδσαι ατος ν πσιν.

·        Ἔτι δεμεθα πρ μακαρας μνμης κααωνου ναπασεως πντων τν ν τος ερος μν γσιν πρ πστεως καπατρδος γωνισαμνων καπεσντων καὶ ὑπρ τοσυγχωρηθναι ατος πν πλημμλημα κοσιν τε καὶ ἀκοσιον.

·        Ἔτι δεμεθα πρ τοδιαφυλαχθναι τν γαν κκλησαν κατν πλιν τατην, κα πσαν πλιν καχραν πὸ ὀργς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρς, μαχαρας, ἐπιδρομς λλοφλων, ἐμφυλου πολμου, κααφνιδου θαντου, ὑπρ τν λεων, εμενκαεδιλακτον, γενσθαι τν γαθν κα φιλνθρωπον Θεν μν, τοῦ ἀποστρψαι καί, διασκεδσαι πσαν ργν κανσον, τν καθ' ἡμν κινουμνην, καὶ ῥύσασθαι μς κ τς πικειμνης δικαας ατοῦ ἀπειλς, καὶ ἐλεσαι μς.

·        Ἔτι δεμεθα καὶ ὑπρ τοεσακοσαι Κριον τν Θεν φωνς τς δεσεως μν τν μαρτωλν, καὶ ἐλεσαι μς.

·        Ἐπκουσον μν, ὁ Θες, ὁ Σωτρ μν, ἡ ἐλπς πντων τν περτων τς γς κατν ν θαλσσμακρν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμν, Δσποτα πτας μαρταις μν, καὶ ἐλησον μς.

 

ΤοΚυρου δεηθμεν.

Κριε Θες μν, ὁ τσμπαντα τσκρτει συνχων τθείᾳ σου καπανσθενεβουλκυβερνν, ὁ ἑκστω θνει τς δας ροθεσας θμενος, τ δεσεβς μν θνος ξαιρτως εεργετσας, τν πγνωσιν τς σς ληθεας ατχαρισμενος, καπρς τφς τς ληθος μν θρησκεας καθοδηγσας, ἐξ ατοδμεγλους τς κκλησας πατρας καδιδασκλους ναδεξας, καὶ ἐλεθερον μν ατὸ ἐπαἰῶνας διατηρσας τθείᾳ σου χριτι, δουλωθν δστηρξας καδιασσας καες λεθερον αθις βον ατὸ ἐξαναστσας, Ατς, πανγιε Δσποτα, πρσδεξαι τς εχαριστηρους μν δεσεις πτῇ ἀπελευθερσει κατπαλιγγενεσίᾳ ατοῦ. Κατς μν ψυχς τν πρ Πστεως καΠατρδος ρωϊκς γωνισαμνων καὶ ἐνδξως ν τος ερος μν γσι πεσντων ἢ ὑπτν πολεμων ναιρεθντων πατρων καὶ ἀδελφν μν μεττν π' αἰῶνς σοι εαρεστησντων νπαυσον. Ἡμς δπντας ξους τς λευθερας νδειξον, ἐν ερνκαὶ ὁμονοίᾳ διατρησον καες πν ργον γαθν κα σοεὐάρεστον καθοδγησον, τος πιστος ρχοντας μν ν ερνκαὶ ὁμονοίᾳ διατρησον καλλησον γαθὰ ἐν τας καρδαις ατν πρ τς κκλησας σου καπαντς τολαοσου. Σγρ εἶ ὁ Βασιλες τς ερνης κα Σωτρ τν ψυχν μν, κασοτν δξαν ναπμπομεν, τΠατρκατΥἱῷ κατῷ Ἁγίῳ Πνεματι, νν καὶ ἀεκαες τος αἰῶνας τν αἰώνων, Ἀμν.

πλυσις

 

Στιχηρν διμελον, ψαλλμενον ταν Τυπικδιταξις παιτσαυτό.

χος πλ. δ'

ωννου Μοναχο

Εφραινσθωσαν οορανοί, καὶ ἀγαλλισθω γ· γρ τοΠατρς συναδιος κασυνναρχος κασνθρονος Υἱός, οκτον λαβν καφιλνθρωπον λεον, ἑαυτν καθκεν ες κνωσιν κατ' εδοκαν καβολησιν Πατρικν, καμτραν κησε Παρθενικν, προαγνισθεσαν τΠνεματι. Ὢ τοθαματος! ὁ Θες ν νθρποις, ὁ ἀχρητος ν μτρᾳ, ὁ ἄχρονος ν χρνῳ, κατπαρδοξον, ὅτι καὶ ἡ σλληψις σπορος, καὶ ἡ κνωσις φραστος, κατμυστριον σον! Ὁ Θες γρ κενοται, κασαρκοται καπλττεται, Ἀγγλου πρς τν γνν, τν σλληψιν λξαντος· Χαρε Κεχαριτωμνη, ὁ Κριος μετσοῦ, ὁ ἔχων τμγα λεος.