ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ

Κυριακή Δευτρα Τρτη Τετρτη Πμπτη Παρασκευ Σββατο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Τν παγκσμιον δξαν τν ξ νθρπων σπαρεσαν, κατν Δεσπτην τεκοσαν, τν πουρνιον πλην, ὑμνσωμεν Μαραν τν Παρθνον, τν σωμτων τὸ ᾆσμα, κατν πιστν τὸ ἐγκαλλπισμα· ατη γρ νεδεχθη ορανς, κανας τς θετητος, ατη τμεστοιχον τς χθρας καθελοσα, ερνην ντεισξε, κατβασλειον νωξε. Τατην ον κατχοντες, τς πστεως τν γκυραν, ὑπρμαχον χομεν, τν ξ ατς τεχθντα Κριον. Θαρσετω τονυν, θαρσετω λας τοΘεο· καγρ ατς πολεμσει τος χθρος ς παντοδναμος.

Θεοτοκον χος β'

Παρλθεν σκιτο νμου, τς χριτος λθοσης· ς γρ βάτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω παρθνος τεκες, καπαρθνος μεινας, ἀντστλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν λιος, ἀντ Μωϋσως Χριστς, ἡ σωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος γ'

Πς μθαυμσωμεν, τν θεανδρικν σου Τκον Πανσεβσμιε; περαν γρ νδρς μδεξαμνη Πανμωμε, ἔτεκες πτορα Υἱὸν ν σαρκί, τν πραἰώνων κ Πατρς γεννηθντα μτορα, μηδαμς πομεναντα τροπν, ἢ φυρμν, ἢ διαρεσιν, ἀλλ' ἑκατρας οσας τν διτητα, σαν φυλξαντα. ΔιΜητροπρθενε Δσποινα, ατν κτευε σωθναι, τς ψυχς τν ρθοδξως, Θεοτκον μολογοντων σε.

Θεοτοκον χος δ'

δισΘεοπτωρ προφτης Δαυδ, μελδικς περσοπροανεφνησε, τμεγαλεῖά σοι ποισαντι. Παρστη Βασλισσα κ δεξιν σου. Σγρ μητρα πρξενον ζως νδειξεν, ὁ ἀπτωρ κ σοῦ ἐνανθρωπσαι εδοκσας Θες, ἵνα τν αυτοῦ ἀναπλσεκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κατπλανηθν ρειλωτον ερών, πρβατον τος μοις ναλαβών, τΠατρπροσαγγῃ, κατῷ ἰδίῳ θελματι, τας οραναις συνψΔυνμεσι, κασσΘεοτκε τν κσμον, Χριστς ὁ ἔχων, τμγα καπλοσιον λεος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ν τῇ ἐρυθρθαλσστς πειραγμου Νμφης εκν διεγρφη ποτέ. ἘκεΜωϋσς διαιρτης τοῦ ὕδατος, ἐνθδε Γαβριλ πηρτης τοθαματος, ττε τν βυθν πζευσεν βρχως, Ἰσραλ, νν δτν Χριστν γννησεν σπρως Παρθνος, ἡ θλασσα μεττν προδον τοῦ Ἰσραλ, ἔμεινεν βατος, ἡ ἄμεμπτος μεττν κησιν τοῦ Ἐμμανουλ, ἔμεινεν φθορος, ὁ ὢν καπροών, καφανες ς νθρωπος, Θες λησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τίς μμακαρσει σε, Παναγα Παρθνε; τίς μὴ ἀνυμνσει σου τν λχευτον τκον; ὁ γρ χρνως κ Πατρς κλμψας Υἱὸς μονογενς, ὁ ατς κ σοτς γνς προλθεν, ἀφρστως σαρκωθες, φσει Θες πρχων, καφσει γενμενος νθρωπος δι' ἡμς, οκ ες δυδα προσπων τεμνμενος, ἀλλ' ἐν δυδι φσεων, ἀσυγχτως γνωριζμενος. Ατν κτευε, σεμνΠαμμακριστε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Μτηρ μν γνσθης, ὑπρ φσιν Θεοτκε, ἔμεινας δπαρθνος, ὑπρ λγον καὶ ἔννοιαν, κατθαμα τοτκου σου, ἑρμηνεσαι γλσσα οδναται· παραδξου γρ οσης τς συλλψεως γνή, ἀκατληπτς στιν τρπος τς κυσεως· που γρ βολεται Θες, νικται φσεως τξις. Διό σε πντες Μητρα τοΘεογινσκοντες, δεμεθσου κτενς· Πρσβευε τοσωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Βασιλες τν ορανν, διφιλανθρωπαν, ἐπτς γς φθη, κα τος νθρποις συνανεστρφη· κ Παρθνου γρ γνς, σρκα προσλαβμενος καὶ ἐκ τατης προελθν μεττς προσλψεως, ες στιν Υἱός, διπλος τν φσιν, ἀλλ' οτν πστασιν· διτλειον ατν Θεν, κατλειον νθρωπον, ἀληθς κηρττοντες, ὁμολογομεν Χριστν τν Θεν μν, ὃν κτευε Μτηρ νμφευτε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

δοπεπλρωται τοῦ Ἡσαου πρρρησις· Παρθνος γρ γννησας, καμεττκον, ὡς πρτκου διμεινας. Θες γρ ν τεχθες· δικαφσις καινοτμησεν. Ἀλλ' ὧ Θεομτορ, ἱκεσας σν δολων, στεμνει προσφερομνας σοι, μπαρδς, ἀλλ' ὡς τν Εσπλαγχνον σας γκλαις φρουσα, σος οκταις σπλαγχνσθητι, καπρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος β'

θαματος καινοῦ, πντων τν πλαι θαυμτων! τίς γρ γνω Μητρα, ἄνευ νδρς τετοκυαν, καὶ ἐν γκλαις φρουσαν, τν πασαν τν κτσιν περιχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλτκυηθν, ὃν ς βρφος Πναγνε, σας λναις βαστσασα, καμητρικν παρρησαν πρς ατν κεκτημνη, μπασδυσωποσα πρ τν στιμντων, τοοκτειρσαι κασσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

σπρως κ θεου Πνεματος, βουλσει δΠατρς, συνεληφας Υἱὸν τν τοΘεοῦ, ἐκ Πατρς μτορα, πρτν αἰώνων πρχοντα, δι' ἡμς δὲ ἐκ σοῦ ἀπτορα γεγοντα, σαρκὶ ἀπεκησας, καβρφος γαλοχησας. Διμπασπρεσβεειν, τολυτρωθναι κινδνων τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

Νεσον παρακλσει σν οκετν Πανμωμε, παουσα δεινν μν παναστσεις, πσης θλψεως μς παλλττουσα· σγρ μνην σφαλῆ, κα βεβααν γκυραν χομεν, κατν σν προστασαν κεκτμεθα. Μασχυνθμεν Δσποινα, σπροσκαλομενοι, σπεσον ες κεσαν, τν σοπιστς βοντων· Χαρε Δσποινα, ἡ πντων βοθεια, χαρκασκπη, κασωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Νας καπλη πρχεις, παλτιον καθρνος τοΒασιλως, Παρθνε πνσεμνε, δι' ἧς λυτρωτς μου Χριστς Κριος, τος ν σκτει καθεδουσιν πφανεν, Ἥλιος πρχων δικαιοσνης, φωτσαι θλων ος πλασε, κατ' εκνα δαν χειρτῇ ἑαυτοῦ. ΔιΠανμνητε, ὡς μητρικν παρρησαν πρς ατν κεκτημνη, ἀδιαλεπτως πρσβευε, σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ποιητς καλυτρωτς μου Πναγνε, Χριστς Κριος, ἐκ τς σς νηδος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσμενος, τς πρην κατρας, τν δμ λευθρωσε· διό σοι Πναγνε, ὡς τοΘεοΜητρτε καΠαρθνῳ ἀληθς, βομεν σιγτως, τΧαρε τοῦ Ἀγγλου. Χαρε Δσποινα, προστασα κασκπη, κασωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

πτν σν Δσποινα σκπην, πντες ογηγενες, προσπεφευγτες βομν σοι· Θεοτκε ἡ ἐλπς μν, ῥῦσαι μς ξ μτρων πταισμτων, κασσον τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

νμφευτε Παρθνε, ἡ τν Θεν φρστως συλλαβοσα σαρκί, Μτηρ Θεοτοῦ ὑψστου, σν οκετν παρακλσεις δχου Πανμωμε, ἡ πσι χορηγοσα καθαρισμν τν πταισμτων, νν τς μν κεσας προσδεχομνη, δυσπει σωθναι πντας μς.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τΧαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ἐν σοτῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ, ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τπροελθντι κ σοῦ, δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς διτοτκου σου.

Θεοτοκον χος β'

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενα φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν, ατν κτευε σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

Στν μεσιτεσασαν τν σωτηραν τογνους μν, ἀνυμνομεν Θεοτκε Παρθνε· ν τσαρκγρ τῇ ἐκ σοπροσληφθεσῃ, ὁ Υἱός σου καΘες μν τδιΣταυροκαταδεξμενος πθος, ἐλυτρσατο μς, ἐκ φθορς ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος δ'

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον μυστριον, δισοΘεοτκε τος πγς πεφανρωται. Θες ν συγχτῳ ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως πρ μν καταδεξμενος, δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, χαρε τεχος κασκπη τν προστρεχντων ες σέ, χαρε χεμαστε λιμν καὶ Ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκτν Ποιητν σου καΘεν, πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπς, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν Τκον σου.

Θεοτοκον χος πλ. β'

τν ελογημνην καλσας σου Μητρα λθες πτπθος κουσίᾳ βουλῇ, λμψας ν τΣταυρῷ, ἀναζητσαι θλων τν δμ, λγων τος γγλοις· Συγχρητμοι, ὅτι ερθη ἡ ἀπολομνη δραχμή, ὁ πντα σοφς οκονομσας, δξα σοι.

Θεοτοκον χος Βαρς

ς τς μν ναστσεως θησαρισμα, τος πσοπεποιθτας Πανμνητε, ἐκ λκκου καβυθοπταισμτων νγαγε· σγρ τος πευθνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοσα τν σωτηραν, ἡ πρτκου Παρθνος, καὶ ἐν τκΠαρθνος, καμεττκον πλιν οσα Παρθνος.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομείνας γαθέ, ὁ θανττν θνατον σκυλεσας, καὶ Ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδς ος πλασας τχειρσου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν τεκοσν σε Θεοτκον πρεσβεουσαν πρ μν κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

αρχή

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Μαρα τὸ ἄμωμον κανον, πντα περκεμενον, τς καθαρτητος χημα, περικρατομενον, πολλας μαρταις, καστενοχωρομενον, πρς πλτος μετανοας με θυνον, πανσθενεσττσου προστασίᾳ· καγρ δνασαι, οα Μτηρ, το πντα σχοντος.

Θεοτοκον χος β'

ραν τς τσεως σκοπν, φρττω ννον μου τπλθη, τν παραπτσεων, τί πολογσομαι; πς διαφεξομαι, τν ασχνην τν μλλουσαν, ἀστως βισας; ὅθεν Κρη κρζω σοι θερμος τος δκρυσι. Πλνον, τς ψυχς μου τν ῥύπον, ἡ τν καθαρν μαργαρτην, τν Χριστν κυσασα, κασσν με.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλης δισοῦ, εεργεσας χραντε, τυχντες σν γγλοις, γεραρομεν τν τκον σου, τν καταξισαντα κ μτρας σου τεχθναι, δι' ἄκραν εσπλαγχναν, καὶ ἀναπλσαντα, τν νθρπων τγνος.

Θεοτοκον χος δ'

ς πρεσβεαν κομητον, καπαρκλησιν μμονον, κεκτημνη Πναγνε, πρς τν Κριον, τος πειρασμος κατακομισον, τκματα πρϋνον, τς θλας μου ψυχς, καὶ ἐν θλψει πρχουσαν, τν καρδαν μου, παρακλεσον Κρη, δυσωπσε, καχαρτωσον τν νον μου, ὅπως ξως δοξζω σε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Λμψον τν φωτισμν σου μοί, τῷ ἐν τσκτει τν δεινν νυπρχοντι, τφγγος τς ληθεας, ἡ συλλαβοσα Θεν, κασαρκτεκοσα Μητροπρθενε, βυθοῦ ἀπογνσεως, διτχους νγαγε, καὶ ἐππτραν, ἀσφαλος βιοτεσεως, ἐπιστριξον, τς ψυχς μου τβματα, δκασον τος παστως με, πολεμοντας δαμονας, πασον τν πνον ν τχει, τς ταλαιπρου καρδας μου, ἐλπς τν περτων, ἡ τκσμδωρουμνη, τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Γνμῃ ὀλισθσας τε, καὶ ὑποκψας τπλνῳ, ἀπτΘενυμφε, πρς τν περθαμαστον εσπλαγχναν σου, καθερμν δησιν, παναγα Κρη, καταφεγω πανθλιος, δεσμομε λτρωσαι, τν πειρατηρων καθλψεων, κασσν με Πανμωμε, τν δαιμονικν πιθσεων, ἵνα σε δοξζω, καπθῳ ἀνυμνκαπροσκυνῶ, καμεγαλνω σε, Δσποινα, τν ειμακριστον.

Θεοτοκον χος Βαρς

ΣοτΜητρτοΘεοῦ, Χαρε σν τῷ Ἀγγλῳ ἀναβοᾷ, γηγενν πσα φσις, ὡς σωτηρας τς ατν γενομνη, Θεοτκε προξντ τκσου.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματοςω  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε δαιμνων φνισις, χαρε Θυγτηρ δμ, ἀληθς ἡ ἀνθσασα, ἄνθος τὸ ἀμραντον, χαρε δξα τν δολων σου, δεινν λσις, χαρε Πανμωμε, τδρον χαρε, παρΘεοδωρηθν, κσμδισωσμα, τν παρακαλοντων σε, χαρε Σεμνή, χαρε δξα Δσποινα, τν δοξαζντων σε.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Τν ορανων Ταγμτων τὸ ἀγαλλαμα, τν πγς νθρπων, κραταιπροστασα, ἄχραντε Παρθνε, σσον μς, τος ες σκαταφεγοντας, ὅτι ν σοτς λπδας μετΘεν, Θεοτκε νεθμεθα.

Θεοτοκον χος β'

διδευτε Πλη, μυστικς σφραγισμνη, ελογημνη Θεοτκε Παρθνε, δξαι τς δεσεις μν, καπροσγαγε τσΥἱῷ καΘεῷ, ἵνα σσδισοτς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

γιπρωτε Σεμνή, ἐγκμιον οσα, τν ορανων Ταγμτων, Ἀποστλων μνδα, Προφητν περιοχή, Δσποινα, πρσδεξαι, καὶ ἡμν τς δεσεις.

Θεοτοκον χος δ'

Χαρε φωτς Νεφλη, χαρε Λυχνα φωτεινή, χαρε Στμνε τοΜννα, χαρε ἡ Ῥάβδος αρών, χαρε Βάτε φλεκτε, χαρε Λαμπς, χαρε θρνε, χαρε ρος γιον, χαρε Παρδεισε, χαρε θεα Τρπεζα, χαρε Πλη μυστική, χαρε πντων λπς.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Φοβερν καπαρδοξον, καμγα τμυστριον! ὁ ἀχρητος ν γαστρὶ ἐχωρθη, καὶ ἡ μτηρ μεττν τκον Παρθνος πλιν διμεινε. Θεν γρ γννησεν, ἐξ ατς σαρκωθντα. Ατβοσωμεν, αττν μνον επωμεν, σν γγλοις ναμλποντες. Ἅγιος εΧριστς Θες, ὁ δι' ἡμς νανθρωπσας δξα σοι.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ρχαγγελικς νυμνσωμεν πιστοί, τν ορνιον παστδα, καπλην σφραγισθεσαν ληθς. Χαρε δι' ἧς νεβλστησεν μν, ὁ Σωτρ τν πντων, Χριστς ζωοδτης καΘες, κατβαλε Δσποινα, τος τυρννους θους χθρος μν, τχειρσου χραντε, ἡ ἐλπς Χριστιανν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τγματα περβης γγλων, ὡς Θεν σωματσασα, ἐγδτος πντας νικσας μαρταις, ομοι! δδοικα, κατρμω· θεν οδαμς ποτολμπαρακαλσαι σε, Θεοτκε Δσποινα· σον μ παρδς με, ἀλλσπεσον σσν με, ὁδν ες εθεαν δηγοσμε.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε παλτιον μψυχον, περιστερλογική, χαρε πλις τοΚτστου σου, χαρε καταφγιον, τν πιστν καπροπργιον, ἡ προστασα, τν πεποιθτων ν σοί, κα σωτηρα, καὶ ἀπολτρωσις, χαρε γφυρα, πντας μετγουσα, πρς ορανν. Χαρε παντευλγητε, ἁγα Δσποινα.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Θαμα θαυμτων Κεχαριτωμνη, ἐν σοθεωροσα κτσις γλλεται· συνλαβες γρ σπρως, καὶ ἔτεκες φρστως, ὃν ταξιαρχαι γγλων, ὁρν οδεδνηνται, ατν κτευε πρ τν ψυχν μν.

 

Θεοτοκον χος β'

Εσπλαγχνας πρχουσα πηγή, συμπαθεας ξωσον μς Θεοτκε, βλψον ες λαν τν μαρτσαντα, δεξον ς ετν δυναστεαν σου· ες σγρ λπζοντες, τΧαρε βομν σοι, ὥς ποτε Γαβριλ, ὁ τν σωμτων ρχιστρτηγος.

Θεοτοκον χος γ'

Τν ραιτητα, τς παρθενας σου, κατὸ ὑπρλαμπρον, ττς γνεας σου, ὁ Γαβριλ καταπλαγες, ἐβα σοι Θεοτκε, Ποῖόν σοι γκμιον, προσαγγω πξιον; τί δὲ ὀνομσω σε; ἀπορῶ, καὶ ἐξσταμαι· διὸ ὡς προσετγην βοσοι, Χαρε Κεχαριτωμνη.

Θεοτοκον χος δ'

Τῇ ἀνατραφεσῃ ἐν τναῷ, ες τὰ Ἅγια τν γων, τπεριβεβλημντν πστιν κατν σοφαν, κατν μεμπτον παρθεναν, ὁ Ἀρχιστρτηγος Γαβριλ, προσφερεν ορανθεν τν σπασμν, κατΧαρε, Χαρε Ελογημνη, χαρε δεδοξασμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μετὰ Ἀγγλων τορνια, μετὰ ἀνθρπων τὰ ἐπγεια, ἐν φωνῇ ἀγαλλισεως, Θεοτκε βομν σοι· Χαρε πλη, τν ορανν πλατυτρα, χαρε μνη, τν γηγενν σωτηρα, χαρε σεμνΚεχαριτωμνη, ἡ τεκοσα Θεν σεσαρκωμνον.

Θεοτοκον χος πλ. β'  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρχσωτηρας, ἡ τοΓαβριλ πρς τν Παρθνον γγονεν· κουσε γρ τχαρε, καοκ πφυγε τν σπασμν, οκ δστασεν, ὡς Σρρα ν τσκηνῇ, ἀλλ' οτως λεγεν· δοὺ ἡ δολη Κυρου, γνοιτμοι καττὸ ῥῆμσου.

Θεοτοκον χος Βαρς  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοτκε Παρθνε μαντε, τν Υἱόν σου δυσπει, σν τας νω Δυνμεσι, συγχρησιν πταισμτων μν, πρτοτλους δωρσασθαι, τος πιστς σε δοξζουσι.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Χαρε δι' Ἀγγλου, τν χαρν τοκσμου δεξαμνη, χαρε τεκοσα, τν ποιητν σου καΚριον, χαρε ἡ ἀξιωθεσα, γενσθαι Μτηρ Θεοῦ.

αρχή

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπγς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος β'

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

καστος που σζεται, ἐκεδικαως καπροστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σΘεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σε ξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ρχαγγελικν λγον πεδξω, καθρνος νεδεχθης, καὶ ἐν γκλαις σου βστασας, Θεοτκε, τν λπδα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

περβης τς δυνμεις τν ορανν, ὅτι νας δεχθης θεϊκς, ελογημνη Θεοτκε, ὡς τεκοσα Χριστν, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Χαρε πλη, τοΒασιλως τς δξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μνος διδευσε, καμνην σφραγισμνην φλαξεν, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

αρχή

ΤΡΙΤΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Φωτς νδιατημα γνή, μνη χρημτισας, τοῦ ἐκ Πατρς ναλμψαντος· θεν κραυγζω σοι· Τν σκοτισμνην, ψυχν μου τος πθεσι, φωττν ρετν καταφαδρυνον, καὶ ἐν σκηνμασι, φωτεινος σου κατασκνωσον, ἐν μρτς κρσεως χραντε.

Θεοτοκον χος β'

Θλψεις καδεινν παγωγαί, πθη τε ποικλα χειμζει, τν ταπεινν μου ψυχν, Κρη πειργαμε, Μτερ ΧριστοτοΘεοῦ, κυβερντίς μοι φνηθι, θαλσστοβου, κατν πικεμενον πρϋνον κλδωνα, ὅρμῳ, γαληνμετανοας, καὶ ἀναψυχς δηγοσα, τν τθείᾳ σκπσου προστρχοντα.

Θεοτοκον χος γ'

Μπασῃ ἱκετεουσα πρ τς πομνης σου, ἀλλτας σας πρεσβεαις, μελλοσης μς λτρωσαι, ἀπειλς καὶ ἐνεστσης, πσης βλβης, κατς ργς Κυρου, πντας ξρπασον, Θεοτκε σος δολους.

Θεοτοκον χος δ'

σανος γγονα, πσιν ν τρποις Πανχραντε, ἐμπαθς πρ νθρωπον, μνος φθην θλιος, ἀρετς νθου, γυμνς μνος λος, τίς ον μκλασει π' ἐμέ; τίς μθρηνσει μου τν πλειαν· διπρτλους κρζω σοι· μαρτον Δσποινα, σσν με, ὥσπερ σωσε πρτερον, ὁ Υἱός σου τν σωτον.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Στσον τος ποταμος τν παθν, τς μαρτας μου τπλαγος ξρανον, τῷ ῥεθρτς σς πρεσβεας, καπρς λιμνα Θεοῦ, θεων θελημτων γκαθρμισον, ἐχθρος καθ' ἑκστην, τος τν ψυχν μου κθλβοντας, κατας τποις, ἡδονας κταρττοντας, καταπντισον, ἀπωλεας ες βραθρα, πλρωσον εφροσνης καχαρς τν καρδαν μου, λσον τνφος βοσοι, τς θυμας μου Πναγνε, Χριστν δυσωποσα, τν παρχοντα, τκσμτμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

λην ποθμενοι  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμβολον ργς στι, μνησικακα, θυμς τε, τς ργς μφνεια, δι' ὧν κατν βρεων τὰ ἀλλκοτα, ἀναιδς λλονται, τοοκτροστματος, τν ν τοτοις νεργομενον, ποιοντες νοχον, πυρς τς γεννης, ὡς γγραπται· διψυχγρηγρησον, φεγε τν θυμν τν πικρν, τν ργν, μνιν κατν βριν, καπσαν τν δυσδη κδρομν, τΘεοτκκραυγζουσα· Δσποινμου σσν με.

Θεοτοκον χος Βαρς

Χαρε γνή, τ σεπτν κειμλιον παρθενας. Χαρε σεμνή, ἐνδιατημα θεον. Χαρε Παρθνε, τν πιστν σωτηρα. Χαρε Δσποινα, Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Χαρε Θεοτκε Δσποινα, χαρε Θεοκαθαρν, οκητριον χραντε, χαρε θεον χημα, το Λγου θεοχρητε, τθετευκτον, χαρε παλτιον, θεοπροχον, χαρε θησαρισμα, θλαμος μψυχος, Θεοθεα τρπεζα, κακιβωτέ, κακατοικητριον, τοθεου Πνεματος.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

μαρτωλν τς δεσεις προσδεχομνη, καθλιβομνων στεναγμν μπαρορσα, πρσβευε τῷ ἐξ γνν λαγνων σου, σωθναι μς, Παναγα Παρθνε.

Θεοτοκον χος β'

Τν πσαν λπδα μου, ες σὲ ἀνατθημι, Μτηρ τς ζως, φλαξν με πτν σκπην σου.

Θεοτοκον χος γ'

Θεοτκε προστασα πντων τν δεομνων, ες σθαρρομεν, ες σκαυχμεθα, ἐν σοπσα ἡ ἐλπς μν στι, πρσβευε τῷ ἐκ σοτεχθντι, ὑπρ χρεων δολων σου.

Θεοτοκον χος δ'

δωκας σημεωσιν  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στκαθαρτατον, τοΒασιλως παλτιον, δυσωπΠολυμνητε, τν νον μου καθρισον, τν σπιλωμνον, πσαις πλημμελεαις, κακαταγγιον τερπνν, τς περθου Τριδος ποησον, ὅπως τν δυναστεαν σου, κατν πολλν εσπλαγχναν σου, μεγαλνω σζμενος, ὁ ἀχρεος οκτης σου.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μακαρζομν σε Θεοτκε Παρθνε, καδοξζομν σε οπιστοκατχρος, τν πλιν τν σειστον, ττεχος, τὸ ἄρρηκτον, τν ρραγπροστασαν, κακαταφυγν τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Μεταβολτν θλιβομνων, ἀπαλλαγτν σθενοντων πρχουσα, Θεοτκε Παρθνε, σζε πλιν καλαν, τν πολεμουμνων ερνη, τν χειμαζομνων γαλνη, ἡ μνη προστασα τν πιστν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Ερνευσον πρεσβεαις τς Θεοτκου, τν ζων μν, τν βοντων σοι. Ἐλεμον Κριε δξα σοι.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

σκπη σου Θεοτκε Παρθνε, ἰατρεον πρχει πνευματικν· ν ατγρ καταφεγοντες, ψυχικν νοσημτων λυτρομεθα.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Συλλαβοσα φλκτως, τπρ τς θετητος, κατεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσζε τος σμεγαλνοντας.

Θεοτοκον χος β'

Θεας γεγναμεν κοινωνοφσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε· Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας· δικατχρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

Καταφυγκαδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια τοκσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη ελογημνη.

Θεοτοκον χος δ'

ΤΘεοτκῳ ἐκτενς, νν προσδρμωμεν, ἁμαρτωλοκαταπεινοί, καπροσπσωμεν ν μετανοίᾳ, κρζοντες κ βθους ψυχς, Δσποινα βοθησον, ἐφ μν σπλαγχνισθεσα, σπεσον πολλμεθα, ὑππλθους πταισμτων, μὴ ἀποστρψς σος δολους κενος· σγρ κα μνην λπδα κεκτμεθα.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Τν ταχεῖάν σου σκπην, κατν βοθειαν, κατὸ ἔλεος δεξον, ἐπτος δολους σου, κατ κματα γν καταπρϋνον, τν ματαων λογισμν, κατν πεσοσν μου ψυχν, ἀνστησον Θεοτκε· οδα γρ τι Παρθνε, ἰσχεις σα καβολεσαι.

Θεοτοκον χος πλ. β'

λπς τοκσμου γαθή, Θεοτκε Παρθνε, τν σν καμνην κραταιν, προστασαν ατομεν. Σπλαγχνσθητι, ες προσττευτον λαν, δυσπησον τν λεμονα Θεν, ῥυσθναι τς ψυχς μν, ἐκ πσης πειλς, μνη ελογημνη.

Θεοτοκον χος Βαρς

ΤΧαρέ σοι προσγομεν Θεοτκε· τν γγλων γρ νωτρα δεχθης, Θεν κυσασα.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τὸ ἀσλευτον στριγμα, ττς πστεως, κασεβσμιον δρημα, τν ψυχν μν, τν Θεοτκον ν μνοις, μεγαλνωμεν πιστοί. Χαρε, ἡ τν πτραν τς ζως, ἐν γαστρσου χωρσασα, χαρε τν περτων ἡ ἐλπς, θλιβομνων ντληψις, χαρε Νμφη νμφευτε.

αρχή

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπγς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες· Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

Θεοτοκον χος γ'

καστος που σζεται, ἐκεδικαως καπροστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σΘεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες· Σεἶ ἡ βάτος, ἐν ᾗ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς θετητος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μτηρ ΘεοΠαναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥῦσαι λαν σου συνθως, κραυγάζοντσοι κτενς. Ἀντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι· Χαρε ειπρθενε.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Οδες προστρχων πσοί, κατσχυμμνος πσοῦ ἐκπορεεται, ἁγνΠαρθνε Θεοτκε, ἀλλ' ατεται τν χριν, καλαμβνει τδρημα, πρς τσυμφρον τς ατσεως.

Θεοτοκον χος Βαρς

Ερνευσον πρεσβεαις τς Θεοτκου, τν ζων μν τν βοντων σοι· λεμον Κριε δξα σοι.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν.

αρχή

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Σφαγν σου τν δικον, Χριστέ, ἡ Παρθνος βλπουσα, ὀδυρομνη βα σοι· Τκνον γλυκτατον, πς δκως πσχεις; Πς τξλκρμασαι, ὁ πσαν γν κρεμσας τος δασι; Μλπς μνην με, εεργτα πολυλεε, τν Μητρα καδολην σου δομαι.

Θεοτοκον χος β'

Βτρυν τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ ἐκυοφρησας, ξλῳ ὡς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες· Τκνον, γλεκος ναπσταξον, δι' οὗ ἡ μθη ρθῇ, πσα τν παθν Εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

Θεοτοκον χος γ'

ομφαα τν καρδαν σου, διλθε Πναγνε, ἡνκα τν Υἱόν σου, ἐπσταυροπροσβλεψας, καὶ ἐβας· Μὴ ἄτεκνν με δεξς, Υἱέ μου καΘεμου, ὁ συντηρσας μεττκον παρθνον.

Θεοτοκον χος δ'

Νεκρομενον βλπουσα, Χριστν Πναγνος Δσποινα, κανεκροντα τν δλιον, ἠλλαζε κρζουσα, πικρς τῷ ἐκ σπλγχνων, ατς προελθντι, κατμακρθυμον ατοῦ, ἀποθαυμζουσα κατεπλττετο, τκνον μου ποθειντατον μὴ ἐπιλθτς δολης σου, μβραδνς Φιλνθρωπε, τὸ ἐμν καταθμιον.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ρνα τν αυτς ἡ Ἀμνς, ποτὲ ὁρσα πρς σφαγν πισπεδοντα, προθμως κατηκολοθει, τατα βοσα ατ· Ποπορεύῃ, τκνον μου γλυκτατον; Χρισττίνος χριν, τν δρμον τοτον μακρθυμε, τρχεις ἀόκνως, Ἰησοποθειντατε, ἀναμρτητε, πολυλεε Κριε; Δός μοι λγον τδολ σου, Υἱέ μου παμφλτατε, μή με παρλθς οκτρμον, σιγν φρικτς τν τεκοσν σε, Θεζωοδτα, ὁ δωρομενος τκσμῳ, τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Κρσιν σραλ κριταί, θανατηφρον κριθναι, σΥἱὲ κατκριναν, ὡς κριτόν σε στσαντες πβματος, τν νεκρος κρνοντα, κατος ζντας Στερ, κα Πιλτπαριστσσε, κακατακρνουσι, πρτς δκης φεῦ! οπαρνομοι, καβλπουσα τιτρσκομαι, κασυγκατακρνομαι Κριε· θεν καπροκρνω, θανεν πρ τζν ν στεναγμος, ἡ Θεοτκος κραγαζε, μνε πολυλεε.

Θεοτοκον χος Βαρς

ν ξλπροσπαγντα σε κουσως, ἡ Πανμωμος ς ἑώρακε θρηνδοσα, ὕμνει τκρτος σου.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος! ὢ μυστηρου καινοῦ! ὢ φρικτς γχειρσεως! ἡ Παρθνος λεγεν, ἐν Σταυρσε ς βλεψεν, ἐν μσδο λστν κρεμμενον, ὃν νωδνως, φρικτς κησεν, ἔκλαιε κρζουσα· Ομοι Τκνον φλτατον! πς σε δεινς, δμος καὶ ἀχριστος, Σταυρπροσλωσεν.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Πανεφημοι Μρτυρες   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ομφαα διλθεν Υἱέ, (ἡ Παρθνος λεγεν, ἐπτοξλου ς βλεψε, Χριστν κρεμμενον), τν μν καρδαν, κασπαρττει Δσποτα, ὡς πλαι Συμεών μοι προφησεν, ἀλλὰ ἀνστηθι, κασυνδξασον, Ἀθνατε, τν Μητρα, κα δολην σου δομαι.

Θεοτοκον χος β'

τε κ τοξλου  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνους πομενασα πολλος, ἐν ττοΥοκαΘεοσου, σταυρωσει χραντε, ἔστενες δακρουσα, καὶ ἀλαλζουσα· Ομοι! τκνον γλυκτατον, ἀδκως πς πσχεις, θλων κλυτρσασθαι τος ξ δμ γηγενες; Ὅθεν Παναγα Παρθνε, σ παρακαλομεν ν πστει, ἵλεων μν τοτον πργασαι.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρσε ναρτμενον, Χριστμου ς ἑώρακεν, Ἀμνς στεκοσα, ἡ ἄμωμος καΜτηρ σου, ὠλοφρετο κλαυθμκαὶ ἀνεβα· Μή με δεξς τεκνον, ἣν φλαξας γνν κα μεττκον.

Θεοτοκον χος δ'

ς γενναον ν Μρτυσι   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μνν κα Ποιμνα σε, ἐπξλου ς βλεψεν, ἡ Ἀμνς τξασα, ἐπωδρετο, καμητρικς σοι φθγγετο. Υἱὲ ποθειντατε, τατσοι ὁ ἀπειθς, δμος νταποδδωσιν, ὁ θαυμτων σου, ἀπολασας μεγστων, ἀλλδξα, τῇ ἀρρτσου καθείᾳ, συγκαταβσει Φιλνθρωπε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαροις σκητικν   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στσα πΣταυροῦ Ἰησοῦ, ἡ στεκοσα, θρηνδοσα δρετο, βοσα· οφρω Τκνον, προσηλωμνον ρν, ἐπξλου ν περ πεκησα· γγρ διφυγον, τς δνας ς νανδρος, καπς ρτως, τῇ ὀδνσυνχομαι, κασπαρττομαι, τν καρδαν ἡ ἄμεμπτος; ἄρτι γρ κπεπλρωται, τὸ ῥῆμα ερηκεν, ὁ Συμεν τκαρδίᾳ, ἐμῇ ῥομφααν λεσεσθαι, ἀλλ' ὧ νν Υἱέ μου, ἐξανστηθι κασσον, τος νυμνοντς σε.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ρσσε σταυρομενον, Χριστὲ ἡ σκυσασα, ἀνεβα· Τί τξνον, ὂ ὁρῶ, μυστριον Υἱέ μου, πς πξλου θνσκεις, σαρκκρεμμενος, ζως χορηγὲ;

Θεοτοκον χος Βαρς

Νκρωσιν καθυπμεινας Λγε, ἐπΣταυροπροσηλομενος, ἡ Παρθενομτωρ βα θρηνοσα, σν γαπημν σεπτθεολγῳ, ὧν τας κεσαις, ὁ παθν πρ μν Χριστέ, κανεκρσας θνατον, τπθη μου νκρωσον, καζως με μτοχον, τς θεας πργασαι, κασσν με.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Σταυρσε καθηλομενον, ὡς θεσατο σΤεκοσα, μνε μακρθυμε, ὀδυρομνη δκρυα ρρει κρουνηδν, κατὸ ὑπερβλλον τς χρησττητος, κατσυμπαθς τὸ ὑπρ νθρωπον, λαν κπληττομνη, ὕμνει τκρτος σου.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Οτν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κατας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τΣταυρτοΥοσου, ἐν παντφρουρομενοι, κατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος β'

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε· διγρ τοΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν. Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Θεοτοκον χος γ'

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν τοΥοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβλλομεν, τν χθρν τφρυγματα, οπθσε παστως μεγαλνοντες.

Θεοτοκον χος δ'

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ ΧριστοΘεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν καΘεν σου, ὃν περ ελογημνη, δυσωποσα μπασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς καταπεπτηται· διτοτο οπιστοί, κατχρος σὲ ἀεί, ὑμνομεν καελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Τν σταυρωθντα πρ μν, Χριστν τν Θεν, κακαθελντα τοθαντου τκρτος, ἀπαστως κτευε, Θεοτκε Παρθνε, ἵνα σστς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τν μνν κα ποιμνα καΣωτρα τοκσμου, ἐν τΣταυρθεωροσα, ἡ τεκοσα λεγε δακρουσα· μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἣν πρ πντων πομνεις, ὁ Υἱὸς καΘες μου.

αρχή

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπγς δοξολογουμνη, Χαρε Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες, Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

Θεοτοκον χος γ'

Καταφυγκαδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια τοκσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη Ελογημνη.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες· Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, κα πλας τοῦ ᾅδου συντριψε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

Θεοτοκον χος Βαρς

Λτρωσαι Θεοτκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα, οπιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σοτεχθντα Θεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τπλρωμα· διό σε Θεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

αρχή

ΠΕΜΠΤΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Θεοκυτορ Παρθνε καὶ ἀπειργαμε, ἡ τν Θεν τεκοσα, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, καπλιν μεττκον, ὡς ληθς, ἀνεδεχθης Παρθνος γνή, θρνος καπλη κατρπεζα μυστική, καλυχνα φωτεινμορφος.

Θεοτοκον χος β'

Πσα τς ζως μν σχς, σὺ ὑπρχεις χραντε Μτηρ, κακαταφγιον, πντων τν μνοντων σε, σεἶ ἀντληψις, μον μτην λογζοιντο, τν σν προστασαν, οκατακαυχμενοι καττν δολων σου· σγρ πρς Θεν προστασα, δδοσαι· διό μπαρδς, διασσαι Δσποινα τος δολους σου.

Θεοτοκον χος γ'

πντων κυριεουσα τν κτισμτων Δσποινα, δεινς κυριευθεσαν, τος πθεσι Θενυμφε, τν ψυχν μου λευθρωσον ν τχει, φαρμκσς πρεσβεας, κακαταδολωσον τΥἱῷ καΘεσου.

Θεοτοκον χος δ'

Θεν τν χρητον, ἐν γαστρσου χωρσασα, φιλανθρπως νθρωπον χρηματσαντα, κατὸ ἡμτερον φραμα, ἐκ σοπροσλαβμενον, καθεσαντα σαφς, μπαρδς με Πναγνε, νν θλιβμενον, ἀλλ' οκτερησον τχει, καπαντοας, δυσμενεας τε καβλβης, τοπονηροῦ ἐλευθρωσον.

Θεοτοκον χος πλ. α'

χων μαρτημτων πληθν, πεπωρωμνος, κατν νον σκοτιζμενος, βοσοι ν κατανξει, κασυντριβλογισμν. Κρας τς ψυχς μου φωταγγησον· καγρ τὸ ἀνσπερον, φς κησας χραντε, τ καταυγζον, οκουμνης τπρατα, τος πυρσεμασι, τς ατοῦ ἐπιγνσεως, φτισν μου Πανμωμε, τν νον τας λαμπρτησι, τς σς πρεσβεας γενσθαι, υἱὸν φωτς ξιοσμε, Χριστν δυσωποσα, τν παρχοντα τκσμῳ, τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Μεγστων δωρημτων μν, ὁ τκος ὁ ἀλχευτος, τς Παρθνου, πσι γγονε σαφς· Θες γρ τν φθαρεσαν, καινζει πλιν φσιν, καὶ ἀναπλττει τὸ ἀνθρπινον.

Θεοτοκον χος Βαρς

Παρθνον σε γινσκομεν μεττκον· πειρνδρως γρ σὺ ἐκησας τν Σωτρα, ᾧ πρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

δε μου, τς συντετριμμνης καρδας, τος στεναγμος Θεονμφευτε, πρσδεξαι Παρθνε Μαρα, καμὴ ἀπσπανμωμε, τς τν χειρν μου γνή, ἐπρσεις ς φιλγαθος, ἵνα μνκαμεγαλνω, τν μεγαλναντα τγνος μν.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Παρθνε πανμνητε, Μωσς, τὸ ἐν σομυστριον, προφητικος εδεν μμασι, βάτον μφλγεσθαι, καπερ καιομνην· πρ γρ τς θετητος, τν μτραν σου, Ἁγνή, οκατφλεξε· διατομν σε, ὡς Μητρα τοΘεοῦ ἡμν, τν ερνην τκσμ σου δρησαι.

Θεοτοκον χος β'

τε κ τοξλου   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πντων προστατεεις γαθή, τν καταφευγντων ν πστει, τκραταισου χειρ· λλην γρ οκ χομεν, ἁμαρτωλοπρς Θεν, ἐν κινδνοις καθλψεσιν, ἀεμεσιτεαν, οκατακαμπτμενοι, ὑππταισμτων πολλν. Μτερ τοΘεοτοῦ Ὑψστου· θεν σοι προσππτομεν ῥῦσαι, πσης περιστσεως τος δολους σου.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλων χαρμονή, τν θεων Κρη πφυκας, τν ποστλων δξα, κα προφητν κσφργισμα, τν νθρπων τε πιστν προστασα, καὶ ὁδηγς σωτριος· διτοτ σε, προσκυνομεν Παρθνε.

Θεοτοκον χος δ'

Ῥῦσαι μς κ τν ναγκν μν, Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ, ἡ τεκοσα τν τν λων Ποιητν, ἵνα πντες κρζωμν σοι· Χαρε μνη προστασα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαρε κεχαριτωμνη, Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ, ὅτι πφανσοι Βασιλες τς δξης, καὶ ἐπεσκασσοι, τπανγιον Πνεμα, ὡς παρρησαν χουσα, πρσβευε τοσωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Θεοτκε, σεἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστσασα τν καρπν τς ζως, σὲ ἱκετεομεν, πρσβευε Δσποινα, μεττν ποστλων, καπντων τν γων, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Λτρωσαι Θεοτοκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα οπιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σοτεχθντα Θεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τί μς καλσωμεν γιοι; νύμφην σε Παρθνε κρυξαν, τς ξας το Πατρς, κα τς θετητος ατοῦ, οΘεν, ἀξιωθντες κατιδεν σωματικς, καΛγου καΘεοΚρη γενντριαν, καΠνεματος γου οκητριον· ν σογρ πν τς θετητος, σωματικς κατεσκνωσε, τπλρωμα, πληρεσττης οσης χριτος.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Συλλαβοσα φλκτως, τπρ τς θετητος, κατεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσζε τος σμεγαλνοντας.

Θεοτοκον χος β'

Θεας γεγναμεν κοινωνοφσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε· Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας· δικατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, Θεοτκον σκυρως πρχουσαν· δικαμεγαλνομεν, τν τκον σου τν φραστον.

Θεοτοκον χος δ'

Τν Λγον τοΠατρς, Χριστν τν Θεν μν, ἐκ σοσαρκωθντα γνωμεν, Θεοτκε Παρθνε, μνη γνή, μνη ελογημνη· διὸ ἀπαστως σέ, ἀνυμνοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Τξνον τς Παρθνου Μυστριον, τκόσμῳ ἀνεδεχθη σωτριον· ξ ατς γρ τχθης, ἄνευ σπορς, κα σαρκὶ ἀνεδεχθης, δχα φθορς, ἡ πντων χαρά, Κριε δξα σοι.

Θεοτοκον χος πλ. β'

γα Δσποινα γνή, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἡ τν πντων ποιητν, ἀπορρτως τεκοσα, ἱκτευε σν ποστλοις ερος, ἑκστοτε τν γαθτητα ατοῦ, παθν μς λυτρσασθαι, καὶ ἄφεσιν μν, δοναι μαρτημτων.

Θεοτοκον χος Βαρς

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τπλρωμα· διό σε Θεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Ἡ νοητὴ πύλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἄχραντε Θεοτόκε, τοὺς προστρέχοντάς σοι πιστῶς, λύτρωσαι τῶν κινδύνων, ἵνα δοξάζωμεν τὸν πανάγιον τόκον σου, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

αρχή

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπγς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες· Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

Θεοτοκον χος γ'

καστος που σζεται, ἐκεδικαως καπροστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σΘεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σε ξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε· λησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μτηρ ΘεοΠαναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥῦσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοι κτενς· ντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι· Χαρε ειπρθενε.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Μεγλων χαρισμτων γνή, Παρθνε Θεομτορ σὺ ἠξιθης, ὅτι τεκες σαρκί, τν να τς Τριδος, Χριστν τν ζωοδτην, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

καρπς τς γαστρς σου Θεόνυμφε, τος νθρποις δεχθη σωτηρας πρξενος· διό σε Θεοτκον, γνμκαγλσσδοξζοντες, οπιστομεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν.

αρχή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

ναρτηθντα ς εδεν, ἐπΣταυροτν μνν, ἡ ἄμωμος Παρθνος, θρηνδοσα βα· Γλυκτατόν μου Τκνον, τί τκαινν, καπαρδοξον θαμα; πς κατχων τπντα ν τδρακί, ἐπξλου προσηλθης σαρκὶ;

Θεοτοκον χος β'

τς γαθτητος τς σς! ὢ τς πρ νον εσπλαγχνας! ὢ τς πολλς νοχς, καμακροθυμας σου, Λγε προναρχε! ἡ Παρθνος κραγαζεν, ὀλοφυρομνη, πς ὁ ὢν θνατος, θανεν γπησας; μγα τμυστριον βλπω, ὅμως προσκυνσου τΠθη, ἅπερ κουσως καθυπμεινας.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου Κριε   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσα τν κ σο τεχθντα Παναμμητε, κρεμμενον ν ξλῳ, ἠλλαζες βοσα· Ποθειντατν μου Τκνον, ποσου δυ τκλλος τφωσφρον, τοκαλλωπσαντος, τν νθρπων τγνος;

Θεοτοκον χος δ'

δών σε ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελνη φιλνθρωπε, ἐπξλου κρεμμενον, ἀκτνας πκρυψαν, τς δικαιοσνης, Ἤλιε Χριστμου, κατθεμλια τς γς, διεδονθη φβτοκρτους σου, ἡ Μτηρ σου τσπλγχνα δέ, τιτρωσκομνη βα σοι· ησοῦ ὑπεργαθε, δξα τεσπλαγχνίᾳ σου.

Θεοτοκον χος πλ. α'

λην ναλαβν τν μν, μορφν πλστης καΘες νεδσατο, μορφσαι τν πρν πεσοσαν μορφν δμ βουληθες, ἐν Σταυρῷ ὑψθη, ὡς πεθυνος, ἑκν κατς χερας, προσηλωθες νν ἰάσατο, τς πρν τ ξλῳ, παρειμνας τς βρσεως, ὃν Πναγνος, θεωροσα λλαζε. Τίς στιν τοσατη σου, Υἱέ μου νεκαστος, μακροθυμα; οφρω, ἐπΣταυροῦ ἀναρτμενον, ὁρν σε τν πντα, τδρακδιακρατοντα, Χρισττσμπαντα.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τριμερος νστης Χριστ   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσσε Πναγνος, ἐν ξλκαθηλομενον, ἀνεβα· Υἱέ μου καΘεέ, τί τπαρδοξν σου, καὶ ἄκουσμα τξνον, ὂ ὑπομνεις διοκτον πολν;

Θεοτοκον χος Βαρς

Ῥήματα ν ττκσου Τκνον, δι’ ν χαροποιπρην κουον, προσεδκων, χαρς μπλησθναι, καχαροποισαι, ψυχς τεθλιμμνας, τατα δπρς λπην μετετρπη, τσταυρσει σου ναργς τ πργματα· λπη γρ τκει με, καθανεν προρημαι, πληροσης τς λπης τν καρδαν μου.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Πναγνος ς εδσε, Σταυρκρεμμενον θελουσως, κατανοοσσου τν δυναστεαν, λπσυνεχετο Χριστέ, καὶ ὀδυρομνη νεβα σοι· Τκνον μή με λπς τν τεκοσν σε· δός μοι λγον Υἱέ μου, μή με σιγν παρλθς, Λγε Θεοτν δολην σου.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Πανεφημοι Μρτυρες   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν γεσιν τν πλαι τοῦ Ἀδμ, τν πικρν γλκανας, χολν καὶ ὄξος γευσμενος, τκνον γλυκτατον, ὑψωθες ν ξλῳ, ὡς κριτς δκαιος· διό με φαρμαχθεσαν τπθει σου, γλκανον Δσποτα, ἀναστς ς παντοδναμος, ἡ Παρθνος λεγε δακρουσα.

Θεοτοκον χος β'

τε κ τοξλου σε νεκρν   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βτρυν τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ ἐκυοφρησας, ξλῳ ὡς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες· Τκνον, γλεκος ναπσταξον, ὅπως μθη ρθῇ, πσα τν παθν Εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυίας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

Θεοτοκον χος γ'

κσμος λεθη Λγε τΣταυρσει σου, ἡ κτσις φωτσθη, τὰ ἔθνη σωτηραν ερον Δσποτα, ἡ Πναγνος βα· γδνν ττρωμαι, καθορσσου τὸ ἑκοσιον πθος.

Θεοτοκον χος δ'

Ὁ ἐξ ψστου κληθες   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ ἐποδρου μου Μτερ καθορσα, ἐν ξλκρεμμενον, τν σν Υἱὸν καΘεν, τν φ' ὑδτων κρεμσαντα, τν γν σχτως, καπσαν κτσιν δημιουργσαντα· καγρ ναστσομαι, καδοξασθσομαι, καττοῦ ᾍδου βασλεια, συντρψω σθνει, καὶ ἀφανσω τοτου τν δναμιν, κατος δεσμους κλυτρσομαι, τς ατοκακουργας ς εσπλαγχνος, καΠατρτῷ ἰδίῳ, προσαγγω ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαροις σκητικν  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λγχσου τν πλευρν Υἱέ, ὀρυττομνην καθορσα τιτρσκομαι, τς λπης δεινῇ ῥομφαίᾳ, καστεναγμν κ ψυχς, προϊναι λως οδεδνημαι, ἡ Πναγνος λεγε, παρεστσα τπθει σου, κατν σφαγν σου, καθορσα τν δικον, ἀνεξκακε, ὑπεργαθε Κριε, πομοι τεαγγλια, βοσα σν δκρυσι, ποῦ ὁ τΧαρμοι λξας; ποῦ ἡ λοχεα ἡ ἄφραστος; ποΠτρος φλος; ἀλλδξα τῇ ἀφτμακροθυμίᾳ σου.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τριμερος νστης Χριστ   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρστατο τξλποτέ, καιρττς σταυρσεως, ἡ Παρθνος, σν παρθνμαθητῇ, κακλαουσα βα· Ομοι πς πσχεις πντων, Χριστὲ ὑπρχων ἡ ἀπθεια!

Θεοτοκον χος Βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας   ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ττρωμαι τῇ ῥομφαίᾳ τς λπης, ἐν Σταυρκαθορσσε, τν πὶ ὑδτων τν γν στερεοντα, κακαθπερ δρριν κτεναντα πλον· βλπω γρ γυμνν κατεσφαγμνον σε κρεμμενον, καθανεν Υἱέ μου νν, αρομαι παμφλτατε, φρξον γκασεσθητι, ἔλεγεν Πναγνος δακρουσα.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

ΟΜρτυρς σου Κριε  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσσε σταυρομενον, καθανατομενον Θεοτκος, Ομοι! ἐκραγαζε, πς τς δνας φρεις, γλυκτατε Υἱὲ; βλλει τν καρδαν μου λγχη σου, φλγει δτσπλγχνα μου τπθος σου, ὅμως μνολογσε· θλων γρ τατα πσχεις, σσαι τν νθρωπον.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Οτν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κατας σας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τΣταυρτοΥοσου, ἐν παντφρουρομενοι, κατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος β'

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε· διγρ τοΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν. Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Θεοτοκον χος γ'

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν τοΥοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβλλομεν, τν χθρν τφρυγματα, οπθσε παστως μεγαλνοντες.

Θεοτοκον χος δ'

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν καΘεν σου, ὃν περ ελογημνη, δυσωποσα μπασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη, πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς, καταπεπτηται· διτοτο οπιστοί, κατχρος σὲ ἀεί, ὑμνομεν καελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Τν σταυρωθντα πρ μν, Χριστν τν Θεν, κακαθελντα τοθαντου τκρτος, ἀπαστως κτευε, Θεοτκε Παρθνε, ἵνα σστς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τν μνν κα ποιμνα, καΣωτρα τοκσμου, ἐν τΣταυρθεωροσα, ἡ Τεκοσα, ἔλεγε δακρουσα· μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἣν πρ πντων πομνεις, ὁ Υἱὸς καΘες μου.

αρχή

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος, καὶ ἐπγς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες· Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

Θεοτοκον χος γ'

Καταφυγκαδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια τοκσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη Ελογημνη.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες· Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, κα πλας τοῦ ᾅδου συντριψε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκόσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

Θεοτοκον χος Βαρς

Λτρωσαι Θεοτκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα, οπιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σοτεχθντα Θεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τπλρωμα· διό σε Θεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

αρχή

ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Τν παγκσμιον δξαν, τν ξ νθρπων σπαρεσαν, κατν Δεσπτην τεκοσαν, τν πουρνιον πλην, ὑμνσωμεν Μαραν τν παρθνον, τν σωμτων τὸ ᾆσμα, κατν πιστν τὸ ἐγκαλλπισμα. Ατη γρ νεδεχθη ορανς, κανας τς θετητος. Ατη τμεστοιχον τς χθρας καθελοσα, ερνην ντεισξε, κατβασλειον νέῳξε. Τατην ον κατχοντες, τς πστεως τν γκυραν, ὑπρμαχον χομεν, τν ξ ατς τεχθντα Κριον. Θαρσετω τονυν, θαρσετω λας τοΘεο· καγρ ατς πολεμσει τος χθρος, ὡς παντοδναμος.

Θεοτοκον χος β'

Παρλθεν σκιτο νμου, τς χριτος λθοσης· ς γρ βάτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω Παρθνος τεκες, καΠαρθνος μεινας, ἀντστλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν λιος, ἀντ Μωϋσως Χριστς, ἡ σωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος γ'

Πς μθαυμσωμεν, τν θεανδρικν σου τκον Πανσεβσμιε; περαν γρ νδρς, μδεξαμνη Πανμωμε, ἔτεκες πτορα, Υἱὸν ν σαρκί, τν πραἰώνων κ Πατρς, γεννηθντα μτορα, μηδαμς πομεναντα τροπν, ἢ φυρμν, ἢ διαρεσιν, ἀλλ' ἑκατρας οσας τν διτητα, σαν φυλξαντα. ΔιΜητροπρθενε Δσποινα, ατν κτευε σωθναι, τς ψυχς τν ρθοδξως, Θεοτκον μολογοντων σε.

Θεοτοκον χος δ'

δισθεοπτωρ Προφτης Δαυδ, μελδικς περσοπροανεφνησε, τμεγαλεῖά σοι ποισαντι. Παρστη βασλισσα κ δεξιν σου. Σγρ Μητρα πρξενον ζως νδειξεν, ὁ ἀπτωρ κ σοῦ ἐνανθρωπσαι εδοκσας Θες, ἵνα τν αυτοῦ ἀναπλσεκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κατπλανηθν, ὀρειλωτον ερν πρβατον, τος μοις ναλαβών, τΠατρπροσαγγῃ, κατῷ ἰδίῳ θελματι, τας οραναις συνψΔυνμεσι, κασσΘεοτκε τν κσμον Χριστς, ὁ ἔχων τμγα, καπλοσιον λεος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ν τῇ Ἐρυθρθαλσσῃ, τς πειρογμου Νμφης, εκν διεγρφη ποτέ. ἘκεΜωϋσς διαιρτης τοῦ ὕδατος, ἐνθδε Γαβριλ πηρτης τοθαματος, ττε τν βυθν πζευσεν βρχως σραλ, νν δτν Χριστν γννησεν σπρως Παρθνος, ἡ θλασσα μεττν προδον τοῦ Ἰσραλ, ἔμεινεν βατος, ἡ Ἄμεμπτος μεττν κησιν τοῦ Ἐμμανουλ, ἔμεινεν φθορος, ὁ ὢν καπροών, καφανες ς νθρωπος, Θες λησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τίς μμακαρσει σε, παναγα Παρθνε; τίς μὴ ἀνυμνσει σου, τν λχευτον τκον· γρ χρνως κ, Πατρς, ἐκλμψας Υἱὸς μονογενς, ὁ ατς κ σοτς γνς προλθεν, ἀφρστως σαρκωθες, φσει Θες πρχων, καφσει γενμενος νθρωπος δι' ἡμς, οκ ες δυδα προσπων τεμνμενος, ἀλλ' ἐν δυδι φσεων, ἀσυγχτως γνωριζμενος. Ατν κτευε σεμνΠαμμακριστε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Μτηρ μν γνσθης, ὑπρ φσιν Θεοτκε, ἔμεινας δΠαρθνος, ὑπρ λγον καὶ ἔννοιαν, κατθαμα τοτκου σου, ἑρμηνεσαι γλσσα οδναται· παραδξου γρ οσης τς συλλψεως γνή, ἀκατληπτς στιν τρπος τς κυσεως· που γρ βολεται Θες, νικται φσεως τξις. Διό σε πντες Μητρα τοΘεογινσκοντες, δεμεθσου κτενς, πρσβευε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Βασιλες τν ορανν, διφιλανθρωπαν, ἐπτς γς φθη, κα τος νθρποις συνανεστρφη· κ Παρθνου γρ γνς, σρκα προσλαβμενος, καὶ ἐκ τατης προελθών, μεττς προσλψεως, ες στιν Υἱός, διπλος τν φσιν, ἀλλ' οτν πστασιν· διτλειον ατν Θεν, κατλειον νθρωπον, ἀληθς κηρττοντες, ὁμολογομεν Χριστν τν Θεν μν, ὃν κτευε, Μτερ νμφευτε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

αρχή

πστιχα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Χαροις παρ' ἡμν γα Θεοτκε Παρθνε, τσεπτν κειμλιον πσης τς οκουμνης, ἡ λαμπς ἡ ἄσβεστος, τχωρον τοῦ ἀχωρτου, ὁ νας ὁ ἀκατλυτος. Χαροις ξ ς μνς τχθη, ὁ αρων τν μαρταν τοκσμου.

Θεοτοκον χος β'

Τν πσαν λπδα μου, ες σὲ ἀνατθημι, Μτηρ τοφωτς, φλαξν με πτν σκπην σου.

Θεοτοκον χος γ'

ν γυναιξν γα Θεοτκε, Μτηρ νμφευτε, πρσβευε ν τεκες, Βασιλα καΘεν, ἵνα σσῃ ἡμς ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος δ'

χοντς σε Θεοτκε, ἐλπδα καπροστασαν, ἐχθρν πιβουλς οπτοομεθα, ὅτι σζεις τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Σδυσωπομεν, ὡς ΘεοΜητρα. Ελογημνη, πρσβευε σωθναι μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Πρεσβεαις τς Τεκοσης σε, Χριστκατν Μαρτρων σου, Ἀποστλων Προφητν εραρχν, ὁσων καΔικαων, καπντων τν γων, τος κοιμηθντας δολους σου νπαυσον.

Θεοτοκον χος Βαρς

ρος θεον γιον, εδσε Δανιλ, καὶ Ἡσαας δὲ ὁ σοφς, Μητρα Θεοῦ ἐκρυξσε Σεμνή, Θεν ν σαρκχωρσασαν, τν δμ πλαστουργσαντα, ὃν τΧερουβεμ τρμαξαν σαρκομενον, ὑμνοντα καδοξζοντα, ἀσιγττρισαγίᾳ φωνῇ, ἀλλτοτον ατησαι, σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

γνΠαρθνε, τοΛγου πλη, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἱκτευε σωθναι μς.

αρχή

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου, σοι Παρθνε τΧαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο, ὁ τν λων Δεσπτης, ἐν σοτῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ, ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τπροελθντι κ σοῦ, δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, διτοτκου σου.

Θεοτοκον χος β'

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν. Ατν κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

Στν μεσιτεσασαν τν σωτηραν, τογνους μν, ἀνυμνομεν Θεοτκε Παρθνε, ἐν τσαρκγρ τῇ ἐκ σοπροσληφθεσῃ, ὁ Υἱός σου καΘες μν, τδιΣταυροκαταδεξμενος πθος, ἐλυτρσατο μς, ἐκ φθορς ς Φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος δ'

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον Μυστριον, δισοΘεοτκε, τος πγς πεφανρωται, Θες ν συγχτῳ, ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως, ὑπρ μν καταδεξμενος, δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, χαρε σκέπη καπροστασία τν προστρεχντων ες σέ, χαρε χεμαστε λιμν, καὶ ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκί, τν Ποιητν σου καΘεν, πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπς, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν τκον σου.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Προϊστορεῖ ὁ Γεδεν, τν σλληψιν, καὶ ἑρμηνεει Δαυδ, τν τκον σου Θεοτκε· κατβη γρ ς ετς ππκον, ὁ Λγος ν τγαστρσου, καὶ ἐβλστησας νευ σπορς, γῆ ἁγα, τοκσμου τν σωτηραν, Χριστν τν Θεν, ἡ Κεχαριτωμνη.

Θεοτοκον χος Βαρς

ς τς μν ναστσεως θησαρισμα, τος πσοπεποιθτας Πανμνητε, ἐκ λκκου καβυθοπταισμτων νγαγε· σγρ τος πευθνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοσα τν σωτηραν, ἡ πρτκου Παρθνος, καὶ ἐν τκΠαρθνος, καμεττκον πλιν οσα Παρθνος.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομείνας γαθέ, ὁ θανττν θνατον σκυλεσας, καὶ ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδς ος πλασας τχειρί σου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν Τεκοσν σε Θεοτκον, πρεσβεουσαν πρ μν, κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

αρχή

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπγς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ἐὰν δτχῃ Ἀλληλοϊα, ἐν οἰῳδποτε

χῳ, λγονται τατα. Ἦχος β'

πστολοι, Μρτυρες καΠροφται ερρχαι, Ὅσιοι, καΔκαιοι, οκαλς τν γνα τελσαντες, κατν Πστιν τηρσαντες, παρρησαν χοντες, πρς τν Σωτρα, ὑπρ μν ατν ς γαθν, Θεν κετεσατε σωθναι, δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Νεκρσιμον

Μνσθητι Κριε, ὡς γαθς τν δολων σου, καὶ ὅσα ν βίῳ ἥμαρτον, συγχρησον· οδες γρ ναμρτητος, εμσὺ ὁ δυνμενος, κατος μεταστσι, δοναι τν νπαυσιν.

Κανν... Θεοτοκον

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, Θεοτκον σε κυρως πρχουσαν· δικαμεγαλνομεν, τν τκον σου τν φραστον.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες· Σεἶ ἡ βάτος, ἐν ᾗ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς θετητος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκόσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

Θεοτοκον χος Βαρς

Χαρε, ἡ τν χρητον ν ορανος, χωρσασα ν μτρσου, χαρε Παρθνε, τν Προφητν τκρυγμα, ἐξ ς λαμψεν ὁ Ἐμμανουλ, χαρε Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν.

αρχή