ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2015

4  Απριλίου  Λαζάρου  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

5  Απριλίου  πμ  Βαϊων  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

5  Απριλίου  μμ  Νυμφίου  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

6  Απριλίου  πμ  Προηγιασμένης  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

6  Απριλίου  μμ  Νυμφίου  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

7  Απριλίου  πμ  Προηγιασμένης  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

7  Απριλίου  μμ  Νυμφίου  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

8  Απριλίου  πμ  Προηγιασμένης  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

8  Απριλίου  μμ  Νυμφίου  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

8  Απριλίου  μμ  Ευχέλαιον  .doc  .pdf  .htm

9  Απριλίου  πμ  Λειτουργίας  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

9  Απριλίου  μμ  Δώδεκα  Ευαγγέλια  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

10  Απριλίου  πμ  Ώρες,  τέλος  του  http://glt.xyz/texts/Tri/t96.uni.htm 

10  Απριλίου  μμ  Αποκαθήλωση  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

10  Απριλίου  μμ  Εγκώμια  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

11  Απριλίου  πμ  Λειτουργίας  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

11  Απριλίου  μμ  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

12  Απριλίου  πμ  Ανάστασις  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

12  Απριλίου  μμ  Αγάπης  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm

17  Απριλίου  Ζωοδόκος  Πηγή  .doc  .pdf  .htm  Ιερέων  .doc  .pdf  .htm